31/08/2012

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije […]
10/08/2012

Raspisan VI konkurs za stažiranje u Agenciji

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje VI konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja. Pozivamo studente/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, […]
26/09/2013
za_sajt

Predstavljeno istraživanje „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“

Agencija za borbu protiv korupcije održala je danas predstavljanje rezultata istraživanja „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“ koje je sprovedeno na uzorku od 1320 korisnika usluga sudova, a u uzorak je uključeno 30 sudova, opštih sudova i sudova posebne nadležnosti. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje ne/zadovoljstva korisnika institucija javnog sektora […]
08/08/2012

Agencija podnela krivičnu prijavu protiv Šutanovca

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je 8. avgusta 2012. godine Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Šutanovca, bivšeg ministra odbrane, što nije prijavio imovinu pa  postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Postupajući po […]
21/06/2012

Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja

Izveštaji su dostupni na internet stranici http://www.acas.rs/sr_cir/finansiranje-politickih-subjekata.html  
25/09/2013

Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, učestvovala je 25. septembra na okruglom stolu „Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela“, koji je organizovan u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.
15/10/2012

Nijedan od ponuđenih odgovora NOPO

  Godišnji izveštaj 2011.
23/09/2013

Zašto je „pao“ Predrag Marković?

U tekstu „Zašto su pali Stubovi?“ Srđana Tešina, objavljenom 15. septembra u dnevnom listu Blic, između ostalog, piše: A osnivač Predrag Marković je, još pre Sajma knjiga, ravoltiran nalazima Agencije za borbu protiv korupcije, rešio da proda „Stubove“ za dinar, uz uslove da kupac ima bar jednogodišnje iskustvo u izdavaštvu, […]
31/07/2012

Obaveštenje za radne grupe u ministarstvima (Plan integriteta)

Ukoliko je stupanjem na snagu Zakona o ministarstvima (26.07.2012. god.), zbog ukidanja, spajanja ili razdvajanja pojedinih ministarstava, došlo do izmene u sastavu radne grupe za izradu plana integriteta potrebno je doneti odluku o izmeni postojeće odluke. Ako je promenjen samo naziv ministarstva tada nije potrebno menjati već donetu odluku. Ministarstva […]