15/10/2012

Годишњи извештај 2011. ДПА

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
03/10/2013
Sarajevo_0018-2

Конференција Улога парламената у јачању законодавних и институционалних капацитета борбе против корупције у Босни и Херцеговини

Директор Агенције за борбу против корупције, Татјана Бабић, учествовала је на конференцији Улога парламената у јачању законодавних и институционалних капацитета борбе против корупције у Босни и Херцеговини одржаној у Сарајеву 30. септембра. На конференцији су говорили још и Давид Бартх, директор УСАИД БИХ, Ричард Вуд, шеф Сектора унутрашњих послова и […]
15/10/2012

Демократска партија Албанаца ДПА

  Годишњи извештај 2011.
24/09/2012

Резултати VI конкурса за стажирање

На основу јавног конкурса објављеног на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, www.acas.rs, дана 10. августа 2012. године за избор седам кандидата за стажирање, након спроведеног поступка у складу са правилима о избору стажиста из Правила конкурса, донета је одлука да на стажирање буду примљени: 1. Јелена Ђокић, Сектор […]
03/10/2013
arandjelovacc

Јачање сарадње Агенције и народних посланика

Представници Агенције за борбу против корупције, народни посланици и стручна служба Народне скупштине разговарали су о начинима за даље јачање сарадње, на првој радионици Глобалне организације парламентараца у борби против корупције у Србији одржаној 30. септембра у Аранђеловцу.
15/10/2012

Годишњи извештај 2011. НОПО

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
31/08/2012

Агенција подсећа јавне функционере

Агенција подсећа јавне функционере којима је јавна функција престала, а намеравају да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицима, предузетницима или међународним организацијама које обављају делатност у вези са функцијама које су вршили, да су дужни да пре заснивања радног односа или пословне сарадње Агенцији поднесу захтев за […]
26/09/2013
ksenijasajt

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево започело спровођење мера из Плана интегритета

Одељење за едукације, кампање и сарадњу са цивилним друштвом је на позив Привредног друштва за производњу и дистрибуцију електричне енергије Електросрбија Краљево д.о.о. одржало семинар Лична и професионална етика. Реализацијом овог семинара започело је спровођење једне од мера за смањење и сузбијање корупције коју је план интегиритета ове институције идентификовао као […]
31/08/2012

Агенција за борбу против корупције обавештава

Агенција за борбу против корупције обавештава сва лица која су након одржаних избора маја 2012. године стекла својство јавних функционера у смислу одредбе члана 2 став 1. алинеја 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, а намеравају да ступе и на другу јавну функцију, да су дужна да најкасније […]