18/06/2020

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 18.06.2020. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 26.06.2020. godine Tekst internog konkursa
18/06/2020

Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama, ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe ukazujemo da su za ovakve aktivnosti, zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom […]
16/06/2020

Predstavnici Agencije na OEBS Forumu o sprečavanju korupcije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, učestvuju na Drugom pripremnom sastanku 28. Foruma ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS). Diskusija je usmerena na unapređenje bezbednosti, stabilnosti i ekonomskog rasta sprečavanjem i borbom protiv korupcije kroz inovacije, […]
15/06/2020

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
08/06/2020

Agencija izrekla mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije

Agencija za borbu protiv korupcije, postupajući po prijavama i u zakonskim rokovima koji su izuzetno kratki, donela je rešenja o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, protiv dva funkcionera koji su i kandidati na predstojećim izborima u Valjevu, i izrekla im mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenja sa […]
08/06/2020

Agenciji donirano 6.000 zaštitnih maski

Danas je direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, primio Erika Košutu, predsednika Dragon Maritime Group, generalnog zastupnika Cosco Shipping u Jugoistočnoj Evropi. Ova kompanija se tokom i posle vanrednog stanja istakla po izuzetnoj solidarnosti i humanosti, time što je obezbedila značajnu količinu zaštitne opreme, kako bi podržala zdravstvene […]
05/06/2020

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije, kao organ koji ima značajne nadležnosti u sprovođenju Zakona o lobiranju reaguje na objavljivanje istraživanja “(Ne)transparentnost lobiranja u Srbiji – prvi nalazi primene Zakona” koje je sprovela Transparentnost Srbija. Radi tačnog informisanja javnosti sadržaj dopisa objavljujemo.
04/06/2020

Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije

Osnovni zadatak posmatrača koje je angažovala Agencija za borbu protiv korupcije je nadgledanje promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata. Izbornu kampanju u Republici Srbiji trenutno nadgleda 120 posmatrača sa ciljem prikupljanja podataka koje Agencija koristi u uporednoj analizi u odnosu na podatke iz izveštaja o troškovima izborne kampanje, koje su politički subjekti […]
04/06/2020

Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO

Agencija će prigovorom insistirati da se koriguju zapažanja i zaključci o pitanjima koja su iz nadležnosti Agencije, i u konačnoj verziji izveštaja tačno navedu aktivnosti i rezultati koje je Agencija tokom izborne kampanje, postupajući u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, sprovela. Na tvrdnju iz preliminarnog izveštaja da je […]