12/05/2022

Saradnja Agencije i Ekonomskog fakulteta

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Žaklina Stojanović potpisali su Sporazum o saradnji, kojim je stvorena osnova za njeno proširivanje i unapređenje. Kroz razmenu informacija i iskustava u pitanjima u vezi sa naukom i praksom u oblasti sprečavanja korupcije, izvođenje […]
10/05/2022

Obuka za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/22-11 od  14.04.2022. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  19. do 20. maja 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd.  Zahtev za pohađanje obuke za lobistu […]
15/04/2022

Agencija i Kriminalističko-policijski univerzitet potpisali  Sporazum o saradnji

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta Zoran Đurđević potpisali su Sporazum o saradnji dve institucije kojim će unaprediti zajednički rad. Zaposlenima u Agenciji Sporazum će omogućiti upoznavanje sa novim naučnim mišljenjima i uporednom praksom o pojedinim izazovima u sprečavanju korupcije, kao i strateško kadrovsko planiranje […]
25/03/2022

Sprovedeno istraživanje percepcije korupcije studenata BU o stanju korupcije na Univerzitetu

Agencija za sprečavanje korupcije je sprovela Istraživanje percepcije korupcije studenata Univerziteta u Beogradu o stanju korupcije na Univerzitetu. Istraživanje je realizovao Sektor za istraživanje i analitiku, uz savetodavnu podršku Instituta društvenih nauka u Beogradu, a ceo proces je obavljen u periodu od početka oktobra do kraja decembra 2021. godine. Odabrano […]
18/03/2022

Objavljen prvi izveštaj o izradi lokalnih antikorupcijskih planova u 2022. godini

Prema podacima iz prvog ovogodišnjeg kvartalnog izveštaja, 109 jedinica lokalne samouprave je izradilo antikorupcijski plan (LAP), od kojih je 84% u skladu sa Modelom koji je pre pet godina sačinila Agencija, kako bi pomogla jedinicama lokalnih samouprava da što kvalitetnije izrade ovaj dokument. Ipak, prema podacima iz izveštaja i dalje […]
15/03/2022

Poseta učesnika Programa stažiranja za mlade profesionalce iz južne i jugozapadne Srbije

Učesnici Programa stažiranja za mlade profesionalce iz južne i jugozapadne Srbije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, posetili su Agenciju za sprečavanje korupcije. Tim povodom stažisti koji obavljaju stručnu praksu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Službi Koordinacionog tela Vlade […]
15/03/2022

Poseta Evropske mreže organizacija za praćenje izbora

Predstavnici Evropske mreže organizacija za praćenje izbora (ENEMO), na čelu sa šefom Misije Pjerom Peitjeom, posetili su Agenciju za sprečavanje korupcije. Tom prilikom sastali su se sa pomoćnicom direktora u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja Verkom Atanasković, pomoćnikom direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Dušanom Jeličićem […]
14/03/2022

Učešće Agencije u izradi dokumenata javnih politika

Agencija za sprečavanje korupcije aktivno doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, i u saradnji sa drugim državnim organima i predstavnicima civilnog sektora uključena je u izradu planskih dokumenata u ovoj oblasti.  Usvajanjem Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za […]
01/03/2022

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava OCD

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/2021) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje […]