Центар за људска права из Ниша: Антикорупцијска анализа Закона о извршењу кривичних санкција и одговарајућих правилника

6. седница Одбора Агенције
23/03/2011
Служба за односе са јавношћу
19/06/2012

Центар за људска права из Ниша: Антикорупцијска анализа Закона о извршењу кривичних санкција и одговарајућих правилника

Ancii
print

Јуче, 25. августа, у Медија центру у Београду, у организацији Центра за људска права из Ниша, одржана је конференција за новинаре на којој је представљена антикорупцијска анализа Закона о извршењу кривичних санкција и одговарајућих правилника коју је израдио Зоран Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања. На конференцији је учествовала и Ана Јеросимић, савтница у Одсеку за спровођење Стратегије и прописе Агенције за борбу против корупције.

www.mc.rs

Представница Агенције упознала је присутне с активностима ове институције у области анализе прописа. Анализе су важне зато што одређени недостаци у правном оквиру у највећем броју случајева изазивају системску корупцију, па уколико у пропису постоји неки такав пропуст, он увек отвара простор за корупцију и ствара ситуацију у којој цео систем зависи од личног интегритета појединаца и њихове способности да у сваком случају препознају јавни интерес и у складу с тим тумаче и примењују прописе. Овакву корупцију је немогуће сузбити само кажњавањем појединаца који су мањкавост прописа искористили, већ је неопходно превентивно деловање, односно измене прописа којима се, наравно под условом да су измене урађене како треба, обавља не цео, али велики део посла у сузбијању системске корупције. Такође, због њеног системског карактера и сам одговор на њу мора да буде системски, тако што ће сви делови друштва препознати своју улогу и наћи реално место за себе у том одговору. Неке од важних претпоставки за озбиљан приступ анализама прописа као веома важном сегменту превенције корупције су да оне треба да се врше у континуитету, да буду доступне заинтересованој јавности, да се успостави механизам који ће гарантовати ефикасно поступање по урађеним анализама, као и да у анализама учествују сви заинтересовани делови друштва.