Agencija analizira procedure odobravanja udžbenika za upotrebu u školama

Šabac – Izbori za odbornike
20/06/2012
Šid – Izbori za odbornike
20/06/2012

Agencija analizira procedure odobravanja udžbenika za upotrebu u školama

print

Agencija za borbu protiv korupcije analizira proceduru u okviru koje Ministarstvo prosvete odobrava udžbenike za upotrebu u školama i način izbora udžbenika koji škole koriste u realizaciji nastavnog programa.

Analizirajući važeće odredbe Zakona o udžbenicima i dodatnim nastavnim sredstvima i prateće propise, Agencija smatra da postupak odobravanja udžbenika, način formiranja komisija koje su ovlašćene da daju stručnu ocenu kvaliteta rukopisa, njihov rad, način na koji ovlašćeni ministar odlučuje o zahtevu, postupak dodeljivanja licenci za udžbenike, način izbora udžbenika u školama, moraju biti mnogo preciznije i kvalitetnije uređeni.

Agencija će pozvati nadležno ministarstvo na sastanak kako bi zajednički došli do odgovarajućih rešenja koja bi bila ugrađena u Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i dodatnim nastavnim sredstvima.

Izveštaj o Zakonu o udžbenicima