Анализа препорука Агенције и усвојеног Акционог плана

Годишњи извештај 2011. ДУА
12/10/2012
Демократски савез Бугара ДСБ
12/10/2012

Анализа препорука Агенције и усвојеног Акционог плана

print

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције који је Влада Републике Србије усвојила 25. августа доноси знатна побољшања у односу на документ из 2006. године. Међутим, Акциони план који ће се примењивати до 2018. године био би још бољи да је Министарство правде и државне управе узело у обзир још неке препоруке Агенције за борбу против корупције.

 


Један од најзначајнијих предлога на радну верзију Акционог плана наглашава потребу да се одреди само један орган јавне власти који је одговоран за испуњавање конкретне обавезе. Тиме што је Акционим планом више органа одређено као „одговорни субјекат“ за исту активност, није могуће утврдити одговорност појединачног органа због неиспуњавања обавеза. Истовремено ово решење отежава и надзор над применом усвојене Стратегије и Акционог плана, а за који је одговорна Агенција за борбу против корупције.

 

Из досадашњег искуства показало се да у системској борби против корупције репресивни правни механизми не дају жељене резултате без развијених и свеобухватних превентивних активности као и стварања антикоруптивне културе о значају заштите јавног интереса, владавине права и правне државе. Стога је посебно важно што је новом Стратегијом и Акционим планом уведена обавеза да сви запослени у јавном сектору, укључујући и функционере, похађају обуке о етици, интергитету и борби против корупције. Иако је Агенција препозната као институција чија је обавеза да припреми програм и план стручног усавршавања ове врсте, за жаљење је што је пропуштена прилика да се Акционим планом разраде и друге активности за ефикасно организовање обука великог броја полазника, као што су online обуке. С обзиром на то да ће се Стратегија примењивати следећих пет година, битан недостатак Акционог плана је и то што не садржи активност која се односи на праћење спровођења плана антикорупцијске обуке.

У смислу предстојећих измена и допуна Закона о Агенцији за борбу против корупције и рокова дефинисаних Акционим планом Агенција је понудила неколико конкретних предлога. Агенција је указала да у Акционом плану постоје различити рокови који захтевају сукцесивне измене и допуне Закона о Агенцији и зато је препоручила да се рокови уједначе како би се у наредних пет година овај Закон мењао једном, а не више пута. Агенција је предложила да се Влади Републике Србије поред обавезе да нацрте закона доставља Агенцији на мишљење то чини не само у року од 10 радних дана, већ и од 20 радних дана уколико је реч о нацрту системског закона.

Такође, Агенција је мишљења да није потребно губити време за „анализу о томе који су подаци неопходни за успостављање ефикасне контроле имовине и прихода функционера и које институције располажу тим подацима“ како би се успоставила инфраструктура за сарадњу Агенције и надлежних институција, јер она (Агенција) тачно зна који су јој подаци потребни од којих органа.

Уколико је намера била да се новим стратешким оквиром јачају капацитети Агенције и да се запосле најстручнији и најкомпетентнији људи, потребно је да предвиђени рок буде дужи од 15 месеци, јер није реч само о пуком попуњавању радних места, већ о бољем организационом и функционалном повезивању унутар Агенције.

Мишљење Агенције за борбу против корупције о радној верзији Акционог плана за Спровођење Националне Стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.