Анализа поступка – инвалидске пензије

Годишњи извештај 2011. ВДС
15/06/2012
Избор за одборнике
18/06/2012

Анализа поступка – инвалидске пензије

print

Поводом све чешћих писања медија о корупцији, односно злоупотребама које се догађају у поступку остваривања права на инвалидску пензију, као и чињеници да мали број подносилаца захтева за остваривање овог права то право и оствари, Агенција за борбу против корупције је израдила кратку анализу поступка остваривања овог права на основу релевантних прописа и информација које су јој доставили Министарство рада и социјалне политике, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) и Републичко јавно тужилаштво док се Министарство здравља огласило ненадлежним поводом захтева Агенције за достављање информација о остваривању овог права.

Анализа поступка, ризици и препоруке

Шема поступка