Амбасадор Украјине у посети Агенцији за борбу против корупције

Настављен циклус обука „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“
29/01/2019
Амбасадор Немачке у посети Агенцији
13/02/2019

Амбасадор Украјине у посети Агенцији за борбу против корупције

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Украјине Олександром Александровичем.

Директор Сикимић и амбасадор Александрович разговарали су о студијској посети представника Агенције антикорупцијским институцијама у Украјини, која је реализована у новембру 2018. године. Том приликом организовани су састанци са највишим представницима Националног антикорупцијског бироа, Националне агенције за превенцију корупције, као и Специјалног тужилаштва за борбу против корупције.

Договорен је наставак сарадње у виду узвратне студијске посете Србији, као и закључивања Споразума о сарадњи са Националном агенцијом за превенцију корупције Украјине, које се очекује у наредном периоду. Поред тога, Агенција наставља успешну сарадњу и са Националним антикорупцијским бироом кроз Мрежу институција за превенцију корупције.

Ambassador of Ukraine visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Ukraine Oleksandr Aleksandrovych.

Director Sikimić and Ambassador Аleksandrovych touched upon study visit of representatives of the Agency to anti-corruption institutions in Ukraine, held in November 2018 when meetings with the highest representatives of the National Anti-Corruption Bureau, National Agency on Corruption Prevention and Special Anti-Corruption Prosecutor’s Office were organized.

Continuation of cooperation was agreed through return study visit to Serbia, as well as conclusion of Cooperation Agreement with the National Agency on Corruption Prevention of Ukraine, which is expected in the upcoming period. In addition, the Agency continues successful cooperation with the National Anti-Corruption Bureau through the Network of Corruption Prevention Authorities.