Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji

Ciklus obuka za funkcionere
22/10/2019
Ponovljeni Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva
25/10/2019

Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji

print
 Ambasador Kraljevine Holandije Hiles Beshor Pluh posetio je Agenciju za borbu protiv korupcije.

U razgovoru sa direktorom Agencije Draganom Sikimićem naglasio je da je Kraljevina Holandija posvećena osnaživanju saradnje sa Republikom Srbijom, naročito u oblasti vladavine prava, kao i daljem jačanju kapaciteta institucija nadležnih za prevenciju i borbu protiv korupcije.

Direktor Sikimić predstavio je nadležnosti Agencije, izazove sa kojima se susreće u radu, kao i uspešnu saradnju sa antikorupcijskim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Izrazio je izuzetnu zahvalnost na specijalizovanim programima stručnog usavršavanja o etici i integritetu, upravljanju javnim finansijama i javnim nabavkama, koje su, uz podršku Vlade Kraljevine Holadnije, pohađali zaposleni u Agenciji.

                                              Dutch Ambassador visited the Anti-Corruption Agency

 

The Ambassador of the Kingdom of the Netherlands Gilles Beschoor Plug visited the Anti-Corruption Agency.

At the meeting with the Director of the Agency Dragan Sikimić, the Ambassador Beschoor Plug pointed out a commitment of the Kingdom of Netherlands to bolster cooperation with the Republic of Serbia, especially in the area of rule of law, as well as further capacity building of the institutions dealing with prevention and fight against corruption.

Director Sikimić presented the competences of the Agency, challenges in its operation as well as successful cooperation with anticorruption institutions at both national and international level. He extended his gratitude for specialized professional enhancement programmes on ethics and integrity, public finance management and public procurement, attended by the Agency’s staff with the support of the Dutch Government.