Агенција посматра изборе у општини Врбас
10/10/2013
Саопштење за јавност, 16. октобар 2013. године
16/10/2013

Активности (ОЦД)

print
Завршетак Пројекта Јавно против корупције

Резултати интернет анкете са закључцима

Резултати терен укупан узорак са закључцима

 

Учешће на Националном дијалогу о отпорности на организовани криминал и корупцију у Србији

Београд 5. новембар

Представнице Агенције за спречавање корупције учествовале су на састанку који је организовала Глобална иницијатива – мрежа коју чини 500 стручњака из целог света, која кроз платформу за промоцију шире дебате и иновативних приступа гради темеље инклузивне опште стратегије против организованог криминала. Овај дводневни скуп окупио је представнике цивилног друштва и државних институција ради промоције сарадње, колективних акција и размене добрих пракси и искустава. Поред Канцеларије за дроге Владе Републике Србије, Управе за извршење кривичних санкција и Агенција је наступила као један од органа и институција активно посвећених успостављању и унапређењу дијалога са цивилним друштвом.

Скуп су поздравили Валтер Кемп директор Опсерваторије за југоисточну Европу и амбасадор Угљеша Звекић, саветник у Глобалној иницијативи. У отвореном дијалогу и конструктивној дискусији учесници су разменили искуства и утиске о међусобној сарадњи. Разговарано је и о одговорима на изазове у који се постављају пред државни и цивилни сектор у заједничким областима деловања. Ово је прво учешће Агенције у Националном дијалогу са цивилним друштвом.

_________________________________________________________________________________________________________

Београд, 22. септембар 2021.

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва Како до ефикаснијег учешћа цивилног друштва у борби против корупције

А. Ђекић: Конкурси Агенције су једини од свих конкурса у Србији који су потпуно транспарентни
Милена Амон: Држава мора бити партнер привредницима уопште, па и у спречавању корупције
Анђелка Макровић: Исцрпљују се капацитети невладиног сектора

Агенција за спречавање корупције у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог организовалa je консултативни састанак “Како до ефикаснијег учешћа цивилног друштва у борби против корупције”, са организацијама цивилног друштва које активно делују у области спречавања корупције.

Састанак је организован са циљем да се учесницима представи досадашњи рад Агенције за спречавање корупције у области сарадње са организацијама цивилног друштва, дефинисање области за будућу сарадњу кроз размену мишљења и сагледавање могућих механизама сарадње, као и активности и плановe Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру Преговарачког поглавља 23.

“Само кроз отворен и трајан дијалог можемо благовремено препознати друштвени проблем, јасном јавном политиком њиме управљати и на крају га и повољно решити. Зато све антикорупцијске иницијативе поздрављамо и високо вреднујемо” истакла је Маја Петровић, помоћница директора Агенције у поздравном говору.

Искуства у досадашњој сарадњи Агенције за спречавање корупције са организацијама цивилног друштва представила је Ксенија Митровић, шефица Одсека за едукације, антикорупцијске планове и стратегију у Сектору за превенцију и јачање интегритета Агенције за спречавање корупције. Она је подсетила на акте којима је уређена сарадња Агенције са ОЦД – Правилник о додели средстава ОЦД и Смернице о сарадњи Агенције са ОЦД, који су доступни на веб сајту Агенције и који садрже поред пројектног финансирања и друге, веома важне могућности и облике сарадње. Истакла је и примере добре праксе са завршених пројеката са бројним удружењима који су квалитативно померили ствари и допринеле побољшању у областима на које су били усмерени.

Актуелности и план рада Агенције за спречавање корупције у области сарадње са цивилним друштвом у наредном периоду, представила је Ђурђица Сучевић, руководитељка Групе за сарадњу са организацијама цивилног друштва. Она је истакла да Агенција намерава спровести ширу кампању на тему спречавања корупције и да су врата Агенције за ОЦД увек отворена. Притом је најавила да ће Агенција и убудуће финансијски и на све друге начине пружити подршку пројектима ОЦД-а усмреним на спречавање корупције, јер је укључивање цивилног друштва у спровођење јавних политика веома важно за њихово квалитетније, јефтиније и ефикасније спровођење. Позвала је удружења да се активно укључе у предлагање тема за будућу сарадњу и да већ у фази планирања будућих активности сарађују са Агенцијом.

Представници организација цивилног друштва истакли су да је Агенција за спречавање корупције орган са најтранспарентнијим процедурама кад је у питању сповођење јавних конкурса и додела средстава из буџета. Такође су похвалили доступност информација на сајту и отвореност за сарадњу.

Представник Бечејског удружења младих Александар Ђекић истакао је важност добре сарадње и подршке од стране Агенције у протеклом периоду у бројним активностима од израде ЛАП-а, преко израде локалних антикорупцијских аката, укључивања грађана у партиципативни буџетски процес, који се и даље надограђује, као одличан механизам да се грађани активно укључе у локална дешавања и располажу сопственим средствима. На овај начин се повећава транспарентност и одговорност рада локалне самоуправе. Од осталих мера спроведено је и брендирање службених аутомобила, да би се спречиле злоупотребе, као и механизам „грађанске столице“ ради повећања учешћа грађана у процесима доношења одлука.
Ђекић се захвалио Агенцији и на подршци у реализацији пројекта, активној улози у тренуцима када је пројекат имао тешкоће у спровођењу, истичући да је важан управо тај аспект рада и да износ средстава која се додељују није кључан нити пресудан у смислу да ли ће се нешто реализовати или не.
У плану им је ревидирање ЛАП-а у делу који се односи на заштиту животне средине, како би се пажња у наредном периоду усмерила на тај проблем и заштитила животна средина на локалу.
Општина Бечеј је други пут за редом проглашена за најтранспарентнију у Србији, што је један од важних резултата свих ових активности. У плану је и пренос стечених знања и искустава на више локаних самоуправа у сарадњи са другим удружењима.

Представница удружења „Заштитник предузетника и привредника Србије“, Милена Амон је истакла да је Агенција кључни фактор који може да утиче на промене и побољшања у овој области. Сматра да су веома важне еколошке теме, које постају све актуелније, пошто привредници плаћају огромне еколошке накнаде и залажу се да им се врати наменски карактер. Истакла је намеру удружења да у наредном периоду оствари сарадњу са Агенцијом, јер држава мора бити партнер привредницима уопште, па и у области спречавања корупције.

Представник удружења „Институт за истраживање корупције Кареја“ Синиша Јанковић изнео је своја искуства у истраживању проблема везаних за корупцију. Предложио је сарадњу са Агенцијом на теме везане за борбу против политичке, као специфичног облика корупције. Истакао је и важност подршке од стране Агенције на пројектима које други финансирају, а Агенција им даје начелну подршку или улази у сарадњу на пројекту у складу са својим капацитетима.

Јасмина Андрић из Истраживачког центра за одбрану и безбедност је говорила о сарадњи са Агенцијом на пројекту „Јавно против корупције“, који је у току, а пре свега о анкети која је као пројектна активност спроведена на терену широм Србије и која је дала нови увид у ситуацију која се разликује од локала до локала. Резултати овог истраживања ће бити објављени на једном од наредних састанака, а важно је да се искористе и медији како би све ово могло да се пренесе и добије значај који заслужује.

Анђелка Марковић из удружења „Три тачке“ истакла је важност сагледавања утицаја корупције на стање људских права у Србији. Она сматра да се исрпљују капацитети невладиног сектора, као и да су грађани засићени проблемом корупције, због чега се мало укључују у активности усмерене на ову тему. Предлог за будућу сарадњу је рад на транспарентности и побољшању веб сајтова јединица локалне самоуправе. Такође као важну потенцијалну тему за будућу сарадњу Марковић наводи и корупцију која спречава уживање људских права у Србији.

 

 

 

17.05.2021.

Расписан нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције

На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019 и 88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/2020 и 40/21) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области спречавања корупције, Агенцијa за спречавање корупције расписује нови јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области спречавања корупције.

Укупан износ средстава која се додељују износи 1.000.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а биће додељен једној организацији цивилног друштва за реализацију једног пројекта.
Општи циљ конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције, а специфични циљ конкурса је обезбеђивање подршке органима јавне власти у спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за поглавље 23, које се односе на област борбе против корупције.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци предлога који су стекли статус удружења према Закону о удружењима („Службени гласник РС”, бр 51/2009, 99/2011, 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа; чији се циљеви остварују у области спречавања корупције; који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици; који су поднели предлоге пројеката у конкурсом предвиђеном року и на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом и који су пријавили само један предлог пројекта.
Пријава на конкурс подноси се најкасније до 16. јуна 2021. године на адресу: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд.
Упутство за конкурисање, као и пратеће обрасце које је потребно попунити и доставити уз пријаву на конкурс можете пронаћи на линку

 

 

22.01.2021.

Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва

Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу

Пројекат је спроведен на подручју општине Бечеј, а финансијски је подржан из буџета РС преко Агенције за спречавање корупције.

На месту где су власт и моћ најближе грађанима, у једницама локалне самоуправе, могућности и потреба за грађанским учешћем у свим аспектима јавног живота су највеће, а резултати највидљивији.

Учешће грађана у креирању јавних политика један је од стубова најразвијенијих демократија. То је основни демократски стандард и једно од темељних начела Савета Европе.

Недостатак озбиљних грађанских инцијатива, низак ниво учешћа грађана у јавним политикама, недостатак грађанског мониторинга и контроле јавних послова представља реалан ризик за настанак коруптивног понашања и радњи.

У настојању да подстакнемо сарадњу и дијалог и да пружимо подршку организацијама цивилног друштва да мобилишу свој потенцијал у активностима спречавања корупције, Агенција путем конкурса за доделу финансијских средстава подстиче реализацију пројеката у овој области.
Управо релизовани пројекат Бечејског удружења младих “Заједно ка транспаретнијој и одговорнијој јавној власти” један је од примера како се кроз сарадњу органа јавне власти и удружења може допринети укључивању цивилног друштва у процесе доношења одлука, развоја заједница и контроле јавних средстава.

Квалитет живота грађана у локалним заједницама битно зависи од начина дефинисања буџетских приоритета. Зато је једна од важних активности на локалном нивоу партиципација грађана у одлучивању о приоритетима у локалном буџету и расподели средстава пореских обвезника изражених кроз буџет локалне самоуправе.

Грађани могу бити укључени у одлучивање о буџету општине гласањем у току изборних дана, путем интернета (андроид апликација) и портала за партиципативни буџетски процес (што су такође исходи пројекта реализованог на подручју Бечеја), али и непосредно организовањем изборног дана у месним заједницама. Акција “Буџет по мери грађана”, успешно спроведена у оквиру овог пројекта, доприности транспарентном финансирању, учешћу грађана у одређивању приоритета, као и развијању свести о власништву над јавним средствима и одлукама које се доносе у општем интересу.

Агенција, у сарадњи са организацијама цивилног друштва, пружа подршку и пројектима чији су исходи антикорупцијска стратешка документа, што на локалу подразумева израђен и усвојен Локални антикорупцијски план и формирано радно тело за праћење његове примене, пружање перманентне подршке раду овог радног тела и мониторинг имплементације, ради праћења ефеката.

Надаље, битни исходи који могу послужити као модел на нивоу свих локалних самоуправа су правни акти од значаја за превенцију корупције. Примери добре праксе у овој области, који проистичу из реализованих пројеката, су значајани антикорупцијски правилници и одлуке као што су: Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи, Одлука о контроли пријема и реализације донација у локалној самоуправи, Правилник о употреби службених возила, Правилник о унутрашњем узбуњивању, Одлука о предлагању чланова Надзорних одбора јавних предузећа на локалу и слично.

Један од важних исхода је и транспарентно финансирање организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета општине, у ком смислу је у оквиру Бечејског пројекта у току прошле године израђен и усвојен сет докумената за финансирање ОЦД, чиме је унапређена транспаретност у финансирању удружења.

Ту је и низ других исхода чији је заједнички именитељ транспарентност, инегритет, одговорност.

Транспаретност и сврсисходност трошења јавних средстава је један од основих постулата који је потребно испоштовати у спровођењу активности у области сарадње са цивилним друштвом за који пуну подршку пружа Агенција. Ово је истовремено и важна полуга у смањивању могућности за вршење коруптивних радњи, односно један од важних механизама за спречавању корупције.

Београд, 29. октобар 2020.

Одржан консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

У оквиру интензивирања сарадње са организацијама цивилног друштва и медијима, Агенција за спречавање корупције одржала је 29. октобра 2020. консултативни састанак и радионицу, чији је циљ упознавање са најважнијим новинама које је донео Закон о спречавању корупције у области сукоба интереса и провере имовине и прихода функционера, који је у примени од 1. септембра ове године.

На састанку се, осим о законским новинама, разговарало и о унапређењу сарадње са цивилним друштвом и медијима, ради што успешније превенције корупције и подршке пројектима, иницијативама и проактивном деловању грађанског друштва и медија.

Од великог значаја су били коментари, сугестије и мишљења преставника ОЦД на овом састанку, као и оцена да су овакви састанци, радионице, округли столови и слично, веома корисни за будућу сарадњу.

У вези с тим Агеницја ће у наредном периоду бити посвећена проширењу сарадње у смислу интензивнијих и редовних консултација са представницима цивилног друштва, лакше и брже доступности информација, одржавања округлих столова, обука, семинара, као и наставка доделе средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције.

У складу са епидемиолошким условима, Агенција ће у наредном периоду организовати више оваквих састанака, покушавајући да унапреди сарадњу са што већим бројем организација цивилног друштва и других партнера у спровођењу стратегије укључивања најширих слојева друштва у спречавање корупције.

Планирано је да се почетком следеће године распише и нови јавни конкурс за доделу средстава за спровођење пројеката из области спречавања корупције, са врло транспарентним правилима учешћа за све организације цивилног друштва чији се циљеви остварују у области борбе против корупције.

Агенција ће им кроз тај конкурс пружити финансијску, али и сваку другу врсту подршке за реализацију пројектних активности, којима ће битно утицати да се на локалном, али и на националном нивоу препознају ризици од коруптивних радњи, заштити јавни интерес и јавна добра и да се смање потенцијалне могућности за настанак корупције.

 

Консултативни састанак и радионица са представницима ОЦД и медија

У оквиру интензивирања сарадње са организацијама цивилног друштва и медијима, Агенција за спречавање корупције организује у четвртак, 29. октобра 2020., консултативни састанак и радионицу, чији је циљ упознавање са најважнијим новинама које је донео Закон о спречавању корупције, који је у примени од 1. септембра ове године.

На састанку ће се, осим о законским новинама, разговарати о унапређењу сарадње са цивилним друштвом и медијима, ради што успешније превенције корупције и подршке пројектима, иницијативама и проактивном деловању грађанског друштва и медија.

9. јун 2020

4. Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Партнерство за отворену управу (ПОУ) представља добровољну, мултилатералну иницијативу чији је циљ да осигура обавезе влада према својим грађанима, у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија ради јачања система управљања.

Представници Агенције за борбу против корупције активно учествују у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године.

Као чланови Посебне међуминистарске радне групе, коју чине представници органа државне управе, служби Народне скупштине и Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива, доприносе успостављању ширег консултативног процеса.

Охрабрујемо све заинтересоване организације цивилног друштва да се укључе, и на самом почетку израде Акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће садржати планирани документ, изнесу своје предлоге.

У оквиру наступајућих консултативних састанака Агенција за борбу против корупције ће учествовати на састанцима са темом Учешће јавности и Интегритет власти.


26. април 2017.

Данас је у просторијама Агенције одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва које имају искуства у праћењу стратешких докумената у области борбе против корупције. На састанку су размењена мишљења о могућностима алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље “Борба против корупције”, за које ће Агенција у првој половини маја расписати јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва.

Током дискусије учесници су истакли неколико изазова у досадашњем праћењу спровођења стратешких докумената у области борбе против корупције: немогућност долажења до података од надлежних институција, недостатак анализе квалитета мера спроведених на основу стратешких докумената и питање промоције и утицаја који алтернативни извештаји имају у јавности.

Учесници су закључили да је неке од наведених проблема могуће превазићи организацијом састанака са надлежним институцијама на којима би се објаснио значај алтернативног извештавања и достављања информација цивилном друштву, јачом промоцијом резултата алтернативних извештаја, посебно на друштвеним мрежама и организовањем састанака са представницима администрације Европске уније на којима би били представљени главни налази ових извештаја.

Све сугестије и коментаре који су изнети током састанка Агенција ће искористити за формулисање текста упутства за конкурисање. Агенција се захваљује свим учесницима на конструктивном доприносу током дискусије.


31. мај 2016.

Данас је у Нишу одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је Агенција за борбу против корупције организовала са циљем успостављања континуираних консултација са ОЦД како би се пружила подршка њиховом активном учешћу у борби против корупције.

Тема састанка је била: „Организације цивилног друштва као контролори рада органа јавне власти“ а на састанку су представљена искуства ОЦД у контроли рада органа јавне власти и сукоба интереса функционера и вођени разговори о узроцима и појавним облицима корупције на локалном нивоу.

На скупу су говорили новинар Предраг Благојевић из портала Јужне вести, Младен Јовановић из Националне коалиције за децентрализацију и Иван Топаловић, директор организације Проактив. Испред Агенције за борбу против корупције, присутнима су се обратили Владан Јоксимовић, заменик директора и Верка Атанасковић из Сектора за решавање о сукобу интереса.

Током дискусије, учесници су истакли важност едукација о поменутим темама и надлежностима Агенције, неопходност хитних измена Закона о Агенцији, као и потребу за чешћим одржавањем округлих столова и умрежавањем ОЦД са циљем размене информација и заједничког деловања на локалном нивоу.

Састанку је присуствовало 11 представника из 9 организација.

Ово је пети по реду састанак са ОЦД који Агенција организује од почетка примене Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године, а први у 2016. години. Претходи састанци одржани су у Београду и Новом Саду.

Галерија


29. новембар 2016.

Укључивање грађана и отвореност институција за дељење информација и података кључни су за успех грађанских иницијатива везаних за превенцију корупције, закључили су на заједничком састанку представници организација цивилног друштва и Агенције за борбу против корупције. Састанак је одржан 29. новембра у просторијама Агенције за борбу против корупције и имао је за циљ да представи искуства организација цивилног друштва у примени информационо-комуникационих технологија на пројектима који се баве превенцијом корупције.

Као примери праксе употребе информационих технологија у превенцији корупције представљена су два портала: http://integrist.net/ и http://budzeti.rs/, а о својим искуствима у раду на наведеним порталима говорили су Зоран Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања и Александар Ђекић из Бечејског удружења младих.

Зоран Гавриловић је нагласио да портал Интегрист, између осталог, има за циљ да промовише партнерство са грађанима и да им пружи шансу да се на другачији начин боре против корупције, а не само као узбуњивачи. На порталу грађани могу да пријављују неправилности, али, поред тога, да номинују особе од интегритета и тако допринесу да интегритет постане вредност, а људи од интегритета буду поштовани и цењени.

Говорећи о настанку портала http://budzeti.rs/, Александар Ђекић из Бечејског удружења младих нагласио је да транспарентност буџета омогућава грађанима да прате ток трошења новца на локалу и да утичу на његову измену. Само у прошлој години, ово удружење је пратећи јавне набавке успело да утиче на измену преко 150 конкурсних документација у поступцима јавних набавки.

Учесници су се сложили да јавни притисак даје конкретне резултате у борби против корупције и да је потребно покренути јавне институције да постану отворене према дељењу информација и података. Наводећи да је дељење информација једно од горућих проблема приликом спровођења пројеката овог типа, учесници су се сложили да тема следећег састанка буде управо проблем размене података између ОЦД и јавних институција.

Састанци са организацијама цивилног друштва део су мера прописаних мером 4.5.3. из Ревидираног акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и спроводе се два пута годишње у организацији Агенције за борбу против корупције.


1. октобар 2015.

DSCN1617Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) одржан је у Новом Саду у среду 30. септембра 2015. године, са почетком у 11:00 у просторијама хотела „Центар“. На састанак су позване ОЦД са територије Војводине.

Овај састанк четврти је у низу који је Агенција организовала са циљем успостављања система континуираних консултација са ОЦД у области борбе против корупције (мера 4.5.6 из Акцоног плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупиције од 2013. до 2018. године) и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције.

На састанку су били представљени резултати истраживања узрока и појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу које је спровела Агенција за борбу против корупције, а који треба да претходе локалним и покрајинским антикорупцијским јавним политикама, односно акционим плановима за борбу против корупције. Тема састанка су били и могући облици сарадње организација цивилног друштва са Агенцијом за борбу против корупције.

Састанак је имао за циљ да се до сада идентификоване области из анализе узрока корупције на локалном и покрајинском нивоу верификују и допуне примерима, односно да се допуне области и ризици за настанак корупције из перспективе, на основу искустава и запажања цивилног друштва.

Представници организација цивилног друштва активно и конструктивно су анализирали стање у различитим областима функционисања јавног сектора, а посебно у делу који се односи на интеракције између јавног и цивилног сектора, узрока и облика корупције који настају на тој релацији, као и могућих мера за сузбијање корупције у тој области. У току дискусије добијене су корисне информације и подаци који могу бити уграђени у будуће моделе локалних и покрајинских антикорупцијских планова.

У току дискусије, представници Агенције су организацијама цивилног друштва указали на могуће и потребне начине укључивања цивилног друштва у процес осмишљавања, праћења и вредновања локалних и покрајинских антикорупцијских механизама и планова.

На састанку је било присутно 16 учесника из 11 организација које су у својој пракси вршиле мониторинг рада државних органа, или су имале пројекте у области борбе против корупције. Седам учесника је из организација које се баве медијима или своје активности спроводе путем јавних гласила (Независно друштво новинара Војводине, Новосадска новинарска школа и Зелена иницијатива); две организације су омладинске (Центар за омладински рад и Студенска унија Србије); развојем грађанског друштва баве се Центар за регионализам, Еурополис, Фондација за развој домаћинства, Европска Војводина (део Европског покрета Србије), Свет и Дунав (чланица Danube Civil Societe Forum – међународне мреже организација земаља подунавског региона) и Друштво за борбу против корупције (ДРПКО).

Фото галерија


22. мај 2015.

У Београду је данас одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је организовала Агенција за борбу против корупције. Ови састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије од 2013. до 2018. године и њихов циљ је подизање капацитета ОЦД за активније укључивање у борбу против корупције.

Састанку је присуствовало 18 представника из 16 организација.

На састанку су представљени алтернативни извештаји о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана које су израдиле ОЦД, а чији су закључци коришћени у завршном, годишњем извештају Агенције о спровођењу Стратегије и Акционог плана. Овај вид укључивања ОЦД у праћење јавних политика представља усамљени пример у Србији и порука је да институције надлежне за спровођење и праћење спровођења националних стратегија треба да укључују цивилно друштво.

Након тога је представљен нови конкурс Агенције за доделу финансијских средстава ОЦД за реализацију пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Стратегије и Акционог плана за наредни период.

У делу састанка предвиђеном за дискусију, присутни представници ОЦД говорили су о томе који су начини да се подаци и искуства које имају у свом раду искористе за потребе алтернативног извештавања. Представници одређених организација изнели су искуства из својих свакодневних активности. Налазе и сазнања понудили су осталим учесницима састанка као помоћ у изради будућих алтернативних извештаја.

Предложено је и да убудуће Агенција креира индикаторе за праћење ефеката испуњених мера из Акционог плана, како би се стекао увид у то – у којој мери су активности које су остварене заправо дале резултате у пракси.

Представници појединих организација представили су свој рад, искуства и резултате у спровођењу антикорупцијских пројеката и предложили да се ова искуства и резултати размене преко формиране мејлинг листе.

Позив организацијама цивилног друштва на консултативни састанак


 

Агенција за борбу против корупције, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, позива организације цивилног друштва (ОЦД) на координациони састанак који се организује са циљем успостављања система сталне координације ОЦД у борби против корупције и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције – у среду, 19. новембра 2014. године, са почетком у 10:00, у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, источни улаз, сала 233 на 2. спрату.

 Позив са условима за пријављивање

 Агенда састанка

Саопштење са састанка


14. мај 2013.

Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом у јуну 2013. године припрема конференцију којом жели да помогне јачање улоге организација цивилног друштва у борби против корупције, као и да промовише сарадњу Агенције са њима.

Агенција позива представнике организација цивилног друштва да најкасније до 20. маја попуне Упитник који треба да омогући прикупљање података о организацијама које се баве питањима корупције или то желе у будућности, какве су им потребе у вези са улогом Агенције и да ли би желела да присуствују конференцији.

Молимо вас да одвојите мало време за попуњавање упитника и пошаљете га на e-mail адресу: miodrag.skundric@acas.rs

Овде можете преузети

Упитник за ОЦД