Aktivnosti (Edukacija)

12. maj 2017.

Nova grupa predavača obučena da sprovodi obuke o etici i integritetu

Još jedanaest učesnika zaposlenih u institucijama javnog sektora AP Vojvodine, uspešno je završilo obuku za trenere u oblasti etike i integriteta. Obuka je održana u periodu od 8. do 12. maja 2017. godine u Novom Sadu.

Prva četiri dana obuke učesnici su sticali osnovna znanja i veštine za sprovođenje obuke koja će usvajanjem novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i revidiranim Akcionim planom, biti obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru.

Poslednjeg dana obuke učesnici su polagali test znanja i praktično izveli deo programa čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci.

Treneri će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje obuke u institucijama javnog sektora.

Podsećamo da se obuke o etici i integritetu sprovode u institucijama sa ciljem osnaživanja zaposlenih da prepoznaju situacije u kojima ispravnom odlukom i postupanjem, a u skladu sa postojećim propisima, čuvaju svoj integritet.


31. mart 2017.

Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

obuka-mart2017Agencija za borbu protiv korupcije obučila je još jedanaest novih predavača za oblast etike i integriteta čime su gotovo sve institucije u sistemu državne uprave dobile predavače. Predavači će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje ove obuke u instituciji u kojoj su zaposleni.

Obuka je održana u periodu od 27. do 31. marta 2017. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Tokom prva četiri dana učesnici su sticali osnovna znanja i veštine za sprovođenje obuke. Posledenjeg dana, učesnici su polagali test i praktično izveli deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci.

Podsećamo da će izmenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Revidiranim Akcionim planom ova obuka biti obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru.


2. novembar 2016.

Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta

wp_20161024_09_03_41_pro Dok se predlog novog Zakona o Agenciji nalazi na javnoj raspravi (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja da priprema predstavnike institucija javne vlasti za nastupajuću obavezu edukovanja svih zaposlenih o etici i integritetu.
Do sada je obučeno 108 predavača na ovu temu. Poslednja obuka održana je prošle nedelje u Novom Sadu, a status predavača u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru dobilo je devet zaposlenih u pokrajinskim organima i gradu Novom Sadu.
Svi učesnici su poslednjeg dana treninga uspešno položili test znanja i izveli praktičan deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde.
Predavači će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, biti zaduženi za sprovođenje obuke o etici i integritetu u institucijama u kojima su zaposleni.


24. avgust 2016.

Portal za obuke radi: prve potvrde o učešću do kraja septembra

LOGO-Portal za obukeNa prvu dostupnu obuku na daljinu „Etika i integritet u javnom sektoru”, koja se nalazi na Portalu za obuke Agencije za borbu protiv korupcije, do sada se prijavilo oko 40 zaposlenih u javnom sektoru. Svi učesnici koji su uspešno završili obuku do kraja septembra mogu da očekuju da će na adrese institucija u kojima su zaposleni dobiti i zvaničnu potvrdu o tome.

Ova obuka pruža priliku javnim službenicima da na moderan i efikasan način usavrše svoja znanja o ovoj značajnoj temi za prevenciju korupcije. Obuka o etici integritetu će po usvajanju novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije postati obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a pristupom na Portal za obuke Agencije svi zaposleni će moći i na ovaj način da ispune svoju zakonsku obavezu.

 


29. jul 2016.

Obučena nova grupa predavača za oblast etika i integritet u javnom sektoru

Obuka za etiku i integritet

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom i Stalnom konferencijom gradova i opština, obučila je 10 novih predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava iz: Vranja, Leskovca, Valjeva, Zrenjanina, Pančeva, Sombora, Smedereva i Kraljeva, kao i predstavnik Srbija Voza iz Beograda.

Svi učesnici su uspešno položili test znanja i praktično izveli deo obuke čime su dobili potvrdu o završenoj obuci za predavače. Predavači će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u skladu sa Strategijom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije, biti zaduženi za držanje obuke o etici i integritetu u institucijama u kojima su zaposleni.

Trodnevna obuka održana je od 27. do 29. jula 2016. godine u Beogradu.

Galerija


27. april 2016.

Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

didakticka sredstvaBrošura Vodič kroz vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, Priručnik za izvođenje obuke Etika iintegritet u javnom sekotru i DVD sa edukativnim filmovima predstavljeni su juče prvoj grupi edukovanih predavača u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da upozna polaznike sa novim materijalima, kao i da im pruži priliku da na licu mesta provežbaju i isplaniraju kako da ih ubuduće koriste u radu. Tokom rada na novim materijalima učesnicima je predstavljen i portal za obuke koji je aktivan na internet prezentaciji Agencije.

Obuci je prisustvovalo 10 predavača iz organa državne uprave i Prekršajanog suda Beograd.

Podsećamo da su Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za njeno sprovođenje, predviđene i izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se tiče obaveznosti sprovođenja kontinuirane edukacije zaposlenih u javnom sektoru o etici i integritetu. Nakon ovih izmena navedena obuka biće obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a predavači će biti angažovani za njeno sprovođenje u instituciji u kojoj su zaposleni.


1. april 2016.

Portal za obuke počeo sa radom

LOGO-Portal za obukeAgencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja pridaje značajnu pažnju edukaciji različitih ciljnih grupa: zaposlenih u javnom sektoru, funkcionera, političkih subjekata, predstavnika medija, civilnog društva, mladih. Iako je do sada različite edukacije pohađalo više hiljada polaznika, veličina i razuđenost ciljne grupe su predstavljali stalni izazov u radu.

Prateći savremene tendencije u obrazovanju i opredeljujući se za proaktivan pristup, Agencija je osmislila Portal za obuke putem kojeg će zainteresovanim učesnicima na moderan, kvalitetan i efikasan način biti prezentovani sadržaji različitih obuka.

Prva obuka koju mogu pohađati zaposleni u javnom sektoru je obuka o etici i integritetu.

Portal se nalazi na internet prezentaciji Agencije (link u meniju na levoj strani: Portal za obuke), gde se nalazi detaljno uputstvo za pristup, kao i opis trenutno dostupne obuke.


25. mart 2016.

Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

slika obukeUčesnici iz sedam organa državne uprave i nezavisnih državnih tela uspešno je završilo obuku za predavače iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru koja je održana u periodu od 21. do 25. marta 2016. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.

Prva četiri dana obuke učesnici su sticali osnovna znanja i veštine za sprovođenje obuke koja će izmenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Akcionim planom, biti obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru. Posledenjeg dana obuke učesnici su polagali test znanja i praktično izveli deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci.

Treneri će nakon usvojenih izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje obuke u instituciji u kojoj su zaposleni.

Podsećamo da se obuke o etici i integritetu sprovode sa ciljem osnaživanja zaposlenih da prepoznaju situacije u kojima ispravnom odlukom i postupanjem, a u skladu sa postojećim propisima, čuvaju svoj integritet.


27. novembar 2015.

Novih 14 trenera iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

20151127_144014Agencija za borbu protiv korupcije obučila je šestu grupu trenera za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su zaposleni u organima državne uprave i nezavisnim državnim organima.

Svih 14 učesnika je uspešno položilo test znanja i praktično su izveli deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci. Treneri će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Akcionim planom, biti zaduženi za sprovođenje obuke o etici i integritetu državnim službenicima u institucijama u kojima su zaposleni.

Petodnevna obuka, po zvaničnom programu Agencije, održana je od 23. do 27. novembra 2015. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.

Galerija


20. avgust 2015.

Koja je uloga zaposlenih u javnom sektoru

imageZavršeno je snimanje 7 kratkih edukativnih filmova koje Agencija za borbu protiv korupcije koristi u svojim edukativnim aktivnostima za javne službenike i funkcionere. Za realizaciju filmova bila je zadužena produkcijska kuća Beomedija, a projekat je finansijski podržao USAID/JRGA (Projekat za reformu pravosuđa i dobru upravu). Filmovi su postavljeni na YouTube kanal Agencije – MyIntegrity i dostupni su javnosti.

Edukativni serijal sadrži sedam video epizoda koje imaju za cilj da informišu i prodube znanja zaposlenih u javnom sektoru o vrednostima, etičkim pravilima i poželjnim ponašanjima.

Epizoda I: Agencija za borbu protiv korupcije
U prvoj epizodi saznaćete koji mehanizmi za sprečavanje korupcije postoje u Republici Srbiji, a dobićete i bliže informacije o nadležnostima i delokrugu rada Agencije za borbu protiv korupcije.

Epizoda II: Vrednosti zaposlenih u javnom sektoru
U drugoj epizodi prikazuje se uloga rukovodilaca, funkcionera i drugih zaposlenih u javnom sektoru, koja je specifična jer nju određuje služenje javnom interesu. Svojim ponašanjem zaposleni u javnom sektoru direktno utiču na način obavljanja zadataka u institucijama, na ugled organa kao i na poverenje koje građani imaju u te institucije.

Epizoda III: Hijerarhija odgovornosti
U trećoj epizodi obrađen je pojam odgovornosti u javnom sektoru, kao i faktori koji mogu pozitivno i negativno uticati na osećaj odgovornosti i odgovorno postupanje rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru.

Epizoda IV: Etičke dileme
Kada se u poslovnom i privatnom životu nađemo između dve suprotstavljene vrednosti, nije uvek lako doneti odluku. U četvrtoj epizodi prikazane su dve etičke dileme iz radnog okruženja kao i modeli koje možemo koristiti u njihovom rešavanju.

Epizoda V: Integritet
U petoj epizodi predstavljen je značaj građenja i očuvanja integriteta u bilo kojoj instituciji sistema. Kroz predstavljanje jedne relativno česte situacije, prikazano je kako manjak integriteta utiče na funkcionisanje institucije, ali i kako se usklađivanjem normativne regulative, organizacionog delovanja i kadrovskog planiranja poboljšava funkcionisanje institucije i vraća poverenje građana.

Epizoda VI: Poklon
U šestoj epizodi daju se odgovori na neka pitanja o poklonu. Šta je poklon? Sme li rukovodilac, funkcioner ili drugi zaposleni u javnom sektoru da primi poklon? Kada poklon prelazi u mito? Šta je prigodni a šta protokolarni poklon?

Epizoda VII: Sukob interesa
U sedmoj epizodi obrađuje se pojam sukoba interesa. Sukob interesa je situacija u kojoj se svako može naći, pa i državni službenik, rukovodilac, funkcioner… Specifičnost zaposlenih u javnom sektoru koja ih čini profesionalnim i koja proizlazi iz njihove uloge – jeste kompetencija da situaciju sukoba interesa prepoznaju i na nju na odgovarajući način odreaguju.


11. jun 2015.

Još 17 edukatora o etici i integritetu

naslovnaAgencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom, obučila je 17 novih trenera za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici prekršajnih sudova sa teritorije Republike Srbije: prekršajne sudije, sekretari (menadžeri) i sudijski pomoćnici.

Svi učesnici su uspešno položili test znanja i praktično izveli deo obuke čime su dobili potvrdu o završenoj obuci za trenere. Treneri će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u skladu sa Strategijom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije, biti zaduženi za držanje obuke o etici i integritetu državnim službenicima zaposlenim u ovim sudovima.

Trodnevna obuka, po zvaničnom programu Agencije, održana je od 8. do 10. juna 2015. godine.

Galerija


21. maj 2015.

Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnom sektoru

 Edukativni-FILMU toku je snimanje 7 kratkih edukativnih filmova koje će Agencija za borbu protiv korupcije koristiti u svojim edukativnim aktivnostima za javne službenike i funkcionere. Za realizaciju filmova zadužena je produkcijska kuća Beomedija, a projekat finansijski podržava USAID/JRGA (Projekat za reformu pravosuđa i dobru upravu). Završetak snimanja planiran je za kraj juna ove godine.

Tema filmova su etika i integritet u javnoj upravi. Posebno se obrađuju sledeće teme: poklon, vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, etičke dileme, rizične situacije za nastanak korupcije na radnom mestu, hijerarhija odgovornosti, integritet i nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije. 

Agencija od osnivanja, sada već šestu godinu, organizuje edukativne aktivnosti, a tu nadležnost crpi iz člana 64. Zakona o Agenciji, u kojem se određuje da Agencija može da kreira programe i sprovodi obuke za široku ciljnu grupu. Ova nadležnost se koristila tako što su organizovani brojni seminari u velikom broju gradova i opština u Srbiji za zaposlene i funkcionere u javnoj upravi na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Na njima se govorilo o nadležnostima Agencije i o zakonskim obavezama ciljnih grupa, uz upoznavanje učesnika sa ključnim pojmovima vezanim za mehanizme za sprečavanje korupcije, etiku i integritet. Organizovani su i posebni seminari za studente, novinare, predstavnike civilnog sektora…

Prema Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine, planirana je izmena Zakona o Agenciji u delu koji se tiče obuka. Naime, prema Modelu Zakona koji je izradila Agencija (na kojem trenutno radi Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde), obuke o korupciji, etici i integritetu u javnoj upravi postaju obaveza svih zaposlenih i funkcionera u javnoj upravi na teritoriji Republike Srbije, na svim nivoima. Za ovaj zaokret Agencija se priprema tako što proaktivno pristupa pripremi okolnosti za ostvarivanje ove zakonske obaveze ciljnih grupa: pripremaju se Smernice kojima će se javnim institucijama predložiti načini za realizaciju ove obaveze, pripremljen je osnovni program edukacija, pripremaju se materijali… Napravljen je i program za edukaciju edukatora po kome su već vršene obuke edukatora koji će u institucijama realizovati osnovni program.

Dosadašnja praksa Agencije u edukacijama proističe iz stalnog vršenja procena potreba zaposlenih u javnom sektoru, ali i iz iskustva u saradnji Agencije sa drugim institucijama; zatim iz predstavki građana koji ukazuju na različite pojave lošeg funkcionisanja javnih institucija; proističe i iz upoznavanja sa dobrim praksama drugih, sličnih institucija u regionu i svetu; takođe, naučeno je i od eksperata koji su pomagali Agenciji da ojača svoje kapacitete. Osnov za sadržaj programa, ali i sprovođenje edukacija, je, ipak u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Iako tema „Etika i integritet“ većini predstavnika osnovne ciljne grupe Agencije – zaposlenima i funkcionerima u javnoj upravi – zvuče nepoznato, apstraktno i odbojno, reakcije polaznika edukativnih aktivnosti Agencije, prema onome što kažu tokom seminara ili napišu u evaluacijama, su drugačije: u programu koji se obrađuje prepoznaju potrebu da se svi podsetimo toga – čemu služe javne institucije, koja nam je uloga kao javnih službenika i nosilaca odgovornosti, te kolika je važnost profesionalne etike.


12. mart 2015.

Održan seminar za zaposlene u organima AP Vojvodine

Seminar pod nazivom „Prevencija korupcije: Lična i profesionalna etika“ održan je 12. marta 2015. godine u Andrevlju, u prostorijama Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, za 20 učesnika koji su zaposleni u pokrajinskim organima AP Vojvodine.

Seminar, koji je organizovan u okviru Sporazuma o saradnji između Agencije i Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine, održali su zaposleni u Odseku za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja.

Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa radom Agencije za borbu protiv korupcije, ulogom i vrednostima državnih službenika, rizičnim situacijama za nastanak korupcije u radnom okruženju, kodeksom ponašanja kao mehanizmom za oblikovanje poželjnog ponašanja i značaju odgovornosti u profesionalnom radu.

U narednom periodu planirani su seminari i o sprečavanju sukoba interesa funkcionera i registru i kontroli imovine funkcionera.


20. decembar 2014.

Seminari za edukatore uz podršku UNDP

U okviru plana Odeljenja za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom, održane su tri petodnevna treninga za trenere, i to u oktobru u Novom Sadu, u novembru u Nišu i u decembru u Kragujevcu. Ove aktivnosti podržao je UNDP. Tema treninga je etika i integritet u javnoj upravi, a cilj osposobljavanje polaznika da održavaju šestočasovne seminare o etici i integritetu u javnoj upravi za zaposlene u javnim organizacijama i institucijama na nivou lokalnih samouprava, autonomne pokrajine i Republike. Polaznici ovih treninga su zaposleni u organizacijama i institucijama lokalne samouprave.

U okviru projektnih aktivnosti, nastala su i dva bloga u vezi sa ovim treninzima ali i edukativnim aktivnostima Agencije za borbu protiv korupcije.

Blog 1 – novembar 2014.

Blog 2 – decembar 2014.


27. decembar 2013.

Analiza evaluacija polaznika edukativnih seminara Agencije

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom izradilo je analizu evaluacija polaznika 18 edukacija tokom 2012. i 2013. godine čija je tema bila „Etika i integritet u javnoj upravi“. Ovde možete pogledati ovu analizu.


17. jul 2013.

Institut za medicinu rada nastavlja sa sprovodjenjem mera iz plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je 16. jula održalo predavanje u Institutu za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“. Tema predavanja koje predstavlja nastavak sprovođenja mera iz plana integriteta ove institucije bila je „Etički kodeks i koraci u njegovoj izradi“. Predavanju je prisustvovalo devetnaestoro zaposlenih koji će biti uključeni u izradu kodeksa Instituta, uključujući i direktora ove institucije. Tokom rada učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji etičkog kodeksa, fazama njegove izrade, sadržaju koji treba da obuhvati, sa posebnim osvrtima na kritične situacije za nastanak korupcije i promociju kodeksa.


3. jul 2013.

Održan seminar za mlade u Gradskoj opštini Rakovica

U prostorijama Gradske opštine Rakovica 01. i 02. jula održan je seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije. Seminar je organizovan u saradnji sa udruženjem građana Centar za razvoj mladih aktivista, u okviru pilot projekta čiji je cilj uključivanje mladih i lokalnih samouprava u rešavanje društvenih problema. Seminaru je prisustvovalo osamnaest učesnika: diplomaca i studenata fakulteta Beogradskog univerziteta, kao i dvoje zaposlenih u lokalnoj samoupravi.
Predavači iz Agencije za borbu protiv korupcije su polaznike seminara upoznali sa osnovnim pojmovima vezanim za korupciju, rizičnim situacijama za njen nastanak, planu integriteta kao mehanizmu za prevenciju korupcije u instituciji, ali i radili na jačanju kompetencija učesnika za donošenje odluka i preuzimanju odgovornosti. Polaznike seminara pozdravio je predsednik GO Rakovica.


29. jun 2013.

U Kraljevu održan seminar za predstavnike organizacija civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije je 27. i 28. juna održala seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Kraljevu. Seminar je održan kao deo realizacije projekta Fondacije Centar za demokratiju „Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad“ koji je podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Ciljnu grupu seminara su činili predstavnici organizacija civilnog društva sa teritorija Raškog, Rasinskog i Moravičkog upravnog okruga.
Tokom dvodnevnog rada učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o osnovnim pojmovima o korupciji, rizičnim situacijama za nastanak korupcije, planu integriteta kao mehanizmu za prevenciju korupcije u instituciji, ojačaju kompetencije za donošenje odluka i upoznaju se sa koracima u izradi etičkog kodeksa i sadržajima koje treba da obuhvati kako bi poboljšali regulaciju ponašanja u svojim organizacijama.


19. jun 2013.

Održan seminar „Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta“ u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac

Na poziv Regionalne privredne komore Kruševac, koja je prepoznala značaj edukacije kao mehanizma za borbu protiv korupcije, Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije je juče, 18. juna, održalo seminar Jačanje individualnog i profesionalnog integriteta u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Poziv na seminar je upućen svim rukovodiocima javnih vlasti Rasinskog upravnog okruga. Seminaru je prisustvovalo petnaest predstavnika.
Tokom rada učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o osnovnim pojmovima o korupciji, integritetu, vrednostima i moralu, ojačaju kompetencije za donošenje odluka i upoznaju se sa koracima u izradi etičkog kodeksa i sadržajima koje treba da obuhvati kako bi poboljšali regulaciju ponašanja u instituciji.


7. jun 2013.

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd 05. i 06. juna održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koja je izradom plana integiriteta ove institucije identifikovana kao potrebna. Seminaru je prisustvovalo devet rukovodilaca najvišeg nivoa i tokom dvodnevnog rada imali su priliku da se informišu i usvoje nova znanja o štetnosti korupcije i značaju individualnog i instutucionalnog integriteta za dobro funkcionisanje institucije, da ojačaju kompetencije za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, kao i da se detaljnije upoznaju sa koracima u izradi etičkog kodeksa kao značajnog instrumenta za regulaciju ponašanja u instituciji i očuvanje etičnosti poslovanja.


10. maj 2013.

Održan prvi deo seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima

Realizacijom prvog dela seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima 09. maja započeta je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa MSP konsaltingom iz Kraljeva u okviru njihovog projekta Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa na nivou lokalne samouprave koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Seminar je održan u Svečanoj sali opštine Gornji Milanovac, a prisustvovalo mu je 23 predstavnika sledećih gradova i opština u Srbiji: Kraljevo, Čačak, Užice, Gornji Milanovac, Lučani, Arilje, Bajina Bašta i Vrnjačka Banja.

Tokom seminara učesnici, većinom rukovodioci koji se bave upravljanjem kadrovima u svojim lokalnim samoupravama imali su priliku da se informišu i prošire svoja znanja o: korupciji i značaju društvenog, institucionalnog i ličnog integriteta, odgovornosti i ulozi pojedinca u radnom okruženju, planovima integriteta kao mehanizmu za bolje funkcionisanje institucije i rešavanju sukoba interesa u kontekstu upravljanja ljudskim resursima.

Drugi deo seminara biće održan 16. maja u Gornjem Milanovcu za istu ciljnu grupu.

Naslov: Održan drugi deo seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom realizovalo je drugi deo seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima 16. maja u saradnji sa MSP konsaltingom iz Kraljeva u okviru njihovog projekta Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa na nivou lokalne samouprave koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Seminar je održan u Svečanoj sali opštine Gornji Milanovac, a prisustvovalo mu je 22 predstavnika sledećih gradova i opština u Srbiji: Kraljevo, Čačak, Užice, Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i Bajina Bašta.

Tokom seminara učesnici, većinom rukovodioci koji se bave upravljanjem kadrovima u svojim lokalnim samoupravama, imali su priliku da se informišu i usvoje nova znanja o etici i upravljanju ljudskim resursima, etičkim kodeksima i drugim mehanizmima za sprečavanje korupcije u upravljanju ljudskim resursima, značaju profesionalne etike u radnom okruženju, ali i da putem praktičnih vežbi ojačaju veštine za donošenje etičkih odluka.


26. april 2013.

Održan seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji

Realizacijom dvodnevnog seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji, 24. i 25. aprila nastavljena je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Seminar koji je održan na Filološkom fakultetu i u Rektoratu Univerziteta u Beogradu imao je za cilj da polaznicima pomogne da u budućem radu bolje i profesionalnije obavljaju svoj posao, kroz obradu tema i diskusiju iz sledećih oblasti: pojam korupcije; značaj lične i profesionalne etike i integriteta; institucionalni integritet; represivne i preventivne mere u borbi protiv korupcije; uloga institucija države i društva u borbi protiv korupcije; ideja nezavisnog državnog tela; mandat Agencije za borbu protiv korupcije; mehanizmi za sprečavanje korupcije.

Seminaru je prisustvovao 21 student sa sledećih fakulteta: Filozofskog, Filološkog, Pravnog, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta bezbednosti.


15. mart 2013.

Seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije održan na Fakultetu političkih nauka

Realizacijom dvodnevnog seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji, 13. i 14. marta na Fakultetu političkih nauka nastavljena je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Seminar je imao za cilj da studentima pomogne da u budućem radu bolje i profesionalnije obavljaju svoj posao, kroz obradu tema i diskusiju iz sledećih oblasti: pojam korupcije; značaj lične i profesionalne etike i integriteta; institucionalni integritet; represivne i preventivne mere u borbi protiv korupcije; uloga institucija države i društva u borbi protiv korupcije; ideja nezavisnog državnog tela; mandat Agencije za borbu protiv korupcije; mehanizmi za sprečavanje korupcije.

Seminar je pohađalo 22 studenta osnovnih i master studija, kao i diplomaca sa Fakulteta političkih nauka, Pravnog i Fakulteta bezbednosti.

Po okončanju ciklusa seminara učesnici će moći da posete Agenciju za borbu protiv korupcije.

Foto galerija


26. februar 2013.

Započeta stručna praksa

Prošle nedelje počela je realizacija stručne prakse u okviru projekta „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“ seminarom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji. Polaznici, diplomci i studenti osnovnih i master studija novinarstva i komunikologije, koji će stažirati u odabranim organizacijama civilnog društva imali su prilike tokom trodnevnog seminara da se upoznaju sa mandatom Agencije za borbu protiv korupcije i mehanizmima za sprečavanje korupcije, da prošire svoja znanja o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, javnim finansijama i javnim nabavkama, kao i ličnom i profesionalnom integritetu i etici i njihovom značaju za profesionalno bavljenje novinarstvom.

Foto galerija


19. februar 2013.

Započeta saradnja sa Centrom za razvoj karijere

Realizacijom dvodnevnog seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji, 13. i 14. februara na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu započeta je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Seminar je imao za cilj da studentima pomogne da u budućem radu bolje i profesionalnije obavljaju svoj posao, kroz obradu tema i diskusiju iz sledećih oblasti: pojam korupcije; značaj lične i profesionalne etike i integriteta; institucionalni integritet; represivne i preventivne mere u borbi protiv korupcije; uloga institucija države i društva u borbi protiv korupcije; ideja nezavisnog državnog tela; mandat Agencije za borbu protiv korupcije; mehanizmi za sprečavanje korupcije.

Prvi u nizu seminara, koji su namenjeni studentima fakulteta društvenih nauka, pohađalo je 26 studenata osnovnih i master studija, kao i diplomaca, uglavnom sa Pravnog i Fakulteta bezbednosti.

U okviru ove saradnje planirano je još seminara koji će biti organizovani tokom marta i aprila. Nakon završetka ciklusa, polaznici će posetiti Agenciju za borbu protiv korupcije.

Foto galerija


11. februar 2013.

Primer dobre prakse

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Misije OEBS u Republici Srbiji, u okviru svog godišnjeg programa obuka, organizovala dva seminara na temu „Izrada plana integriteta“ za predstavnike Ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, i to u Novom Sadu, 17. januara, i u Kragujevcu, 24. januara.

Nakon seminara u Kragujevcu, Agenciji je usledio poziv predstavnika Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu da se za njihove zaposlene održi isti seminar, koji je i organizovan u njihovim prostorijama, 7. februara. Postupak ove institucije, kojim se podižu kapaciteti zaposlenih kroz organizovanje edukacija za jačanje njihovog ličnog i profesionalnog, ali i integriteta institucije – predstavlja primer dobre prakse ali i podsticaj za dobru saradnju između dve institucije koje imaju zajednički cilj.

Ovi seminari usmereni su ka jačanju institucionalnog integriteta i znanja o planu integriteta kao mehanizmu za sprečavanje, umanjenje i otklanjanja rizika za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti. Seminar se sastojao iz dve sesije: prva, o fenomenu korupcije na globalnom i loklnom nivou, sistemima za sprečavanje korupcije, mehanizmima za sprečavanje korupcije koja su Agenciji data u okviru ostvarivanja njenih nadležnosti, značaju etike i ličnog integriteta u kontekstu jačanja integriteta institucije, i druga o pojmu plana integriteta, nactu plana integriteta, fazama izrade ovog dokumenta, razjašnjenju spornih pitanja vezanih za izradu plana integriteta u elektronskoj aplikaciji kao i značaju uvođenja planova integriteta (korist za društvo, instituciju, pojedinca).

Foto galerija


1. februar 2013.

Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je u periodu od 28. do 30. januara održalo seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“. Ciljnu grupu su činili studenti završnih godina fakulteta, kao i diplomci koji su 2012. godine konkurisali na tri konkursa za stažiranje u Agenciji a nisu ušli u program stažiranja. Ovo je peti, poslednji seminar u ciklusu koji je započet u novembru prošle godine kroz koji je ukupno edukovano 85 polaznika o ideji nezavisnih državnih tela, mandatu Agencije za borbu protiv korupcije, mehanizmima za sprečavanje korupcije, značaju lične i profesionalne etike i integriteta za razvoj pojedinca i društva.

Foto galerija


22. i 23. januar 2013.

Seminar o uzbunjivačima

U Agenciji za borbu protiv korupcije u toku je dvodnevni seminar na temu „Zaštita uzbunjivača“. Predavač je An Majers (Anna Myers), pravnica, ekspertkinja za pitanja uzbunjivanja iz Ujedinjenog Kraljevstva. An Majers je održavala treninge na ovu temu u Evropi i Africi, a, između ostalog, savetnica je različitih međunarodnih tela, kao što su Evropska komisija, Ujedinjene nacije, Organizacija za evropsku saradnju i razvoj kao i Savet Evrope. Od nedavno, An Majers radi u Sekretarijatu Grupe zemalja za borbu protiv korupcije u Strazburu, čiji je evaluator.
Seminar „Zaštita uzbunjivača“ deo je programa obuka za zaposlene u stručnoj službi Agencije, u okviru projekta jačanja kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije koji finansira Evropska komisija.
Seminaru, osim zaposlenih stručnoj službi Agencije, prisustvuju i predstavnici kancelarije Zaštitnika građana i Ministarstva pravde i državne uprave, a pozvani su i predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


15. januar 2013.

U četvrtak, 24. januara, u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije organizovana je svečana dodela sertifikata šestoj, poslednjoj grupi stažista nakon okončanog četvoromesečnog perioda stažiranja.
Ovom prilikom je i obeležen kraj dvogodišnjeg projekta „Podrška Agenciji za borbu protiv korupcije“ tokom kojeg je 42 mladih – studenata završnih godina fakulteta i diplomaca – imalo priliku da se upozna sa radom Agencije, njenim nadležnostima, mehanizmima za borbu protiv korupcije, kao i da razviju znanja potrebna za rad u državnom organu.
Projekat je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Stažistima su sertifikate dodelili direktorka Agencije, Tatjana Babić i Njegova Ekselencija, ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Nils Ragnar Kamsvag.

Foto galerija


7. novembar 2012.

Agencija za borbu protiv korupcije je u septembru i oktobru ove godine, u skladu sa svojim godišnjim programom rada, održala ciklus seminara namenjenih funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i u javnim preduzećima, privrednim društavima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.U septembru i oktobru 803 polaznika seminara Agencije

13. novembar 2012.
Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije je započelo ciklus seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji.
Foto galerija