Агенција подсећа јавне функционере

ksenijasajt
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево започело спровођење мера из Плана интегритета
26/09/2013
Годишњи извештај 2011. НОПО
15/10/2012

Агенција подсећа јавне функционере

print
Агенција подсећа јавне функционере којима је јавна функција престала, а намеравају да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицима, предузетницима или међународним организацијама које обављају делатност у вези са функцијама које су вршили, да су дужни да пре заснивања радног односа или пословне сарадње Агенцији поднесу захтев за добијање сагласности.