Održan trening za novinare i predstavnike civilnog sektora

Izrađen prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika
19/05/2022
Oglasna tabla
25/05/2022

Održan trening za novinare i predstavnike civilnog sektora

print
Sa željom unapređenja saradnje i profesionalnih standarda u izveštavanju o sprečavanju korupcije u Srbiji, Agencija za sprečavanje korupcije nastavlja sa održavanjem onlajn treninga, na kojima kroz predavanja i diskusiju detaljno upućuje medije, predstavnike civilnog društva, i posredno javnost, u zakonske nadležnosti i ovlašćenja.

Drugi ovogodišnji onlajn trening bio je posvećen nadziranju sprovođenja strateških dokumenata, kao nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o sprečavanju korupcije. Učesnici su imali priliku da saznaju koje aktivnosti u oblasti sprovođenja antikorupcijskih mera, pre

vencije i represije korupcije predviđene Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23  – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, preduzimaju organi javne vlasti i šta je konstatovano u 2. izveštaju koji je Agencija u martu podnela Narodnoj skupštini.