Одржан тренинг за новинаре и представнике цивилног сектора

Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика
19/05/2022
Огласна табла
25/05/2022

Одржан тренинг за новинаре и представнике цивилног сектора

print
Са жељом унапређења сарадње и професионалних стандарда у извештавању о спречавању корупције у Србији, Агенција за спречавање корупције наставља са одржавањем онлајн тренинга, на којима кроз предавања и дискусију детаљно упућује медије, представнике цивилног друштва, и посредно јавност, у законске надлежности и овлашћења.

Други овогодишњи онлајн тренинг био је посвећен надзирању спровођења стратешких докумената, као надлежности Агенције установљене Законом о спречавању корупције. Учесници су имали прилику да сазнају које активности у области спровођења антикорупцијских мера, пре

венције и репресије корупције предвиђене Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23  – Потпоглавље Борба против корупције, предузимају органи јавне власти и шта је констатовано у 2. извештају који је Агенција у марту поднела Народној скупштини.