Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO

Konkurs za dodelu sredstava OCD
02/06/2020
Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije
04/06/2020

Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO

print
Agencija će prigovorom insistirati da se koriguju zapažanja i zaključci o pitanjima koja su iz nadležnosti Agencije, i u konačnoj verziji izveštaja tačno navedu aktivnosti i rezultati koje je Agencija tokom izborne kampanje, postupajući u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, sprovela.
Na tvrdnju iz preliminarnog izveštaja da je Agencija tokom izborne kampanje donela „samo“ pet mera upozorenja obaveštavamo članove posmatračke misije ali i javnost o činjenicama.
Agencija je postupila u zakonskom roku od pet dana, po sve 43 prijave zloupotrebe javne funkcije pristigle do dana izbora. Postupci na osnovu šest prijava pristiglih tokom ove nedelje, su u toku. Agencija je utvrdila povredu Zakona o Agenciji u deset slučajeva, i zbog zloupotrebe javnih resursa preporučila razrešenje sa javne funkcije jednog gradonačelnika, predsednika opštine i dva direktora javnih preduzeća. Izrekla je i šest mera upozorenja, gradonačelniku, zameniku gradonačelnika, predsedniku opštine i trojici direktora javnih ustanova.
Takođe, primili smo i 37 prijava protiv političkih subjekata (od čega se pet prijava ne odnosi na izbornu kampanju) i doneli 20 rešenja kojim smo utvrdili nepostojanje osnova za odlučivanje o povredi zakona dok smo povredu zakona utvrdili na osnovu pet prijava. Postupci po sedam prijava još uvek su u toku.
Tokom trajanja izborne kampanje Agencija je i putem medija upozoravala učesnike izbornog procesa na nedozvoljene vidove kampanja i s tim u vezi oglasila se po pitanju vođenja kampanje na internetu, podeli paketa humanitarne pomoći kao nedozvoljenog oblika političke promocije, visini dozvoljenih priloga političkim subjektima i drugim temama za koje ENEMO navodi kao sporne.
Na kraju podsećamo, da su 120 posmatrača Agencije za borbu rotiv korupcije i dalje aktivni, i da svakodnevno izveštavaju Agenciju o svim promotivnim aktivnostima, do proglašenja konačnih rezultata izbora. Izveštaj o finansiranju izborne kampanje Agencija će javno publikovati u zakonskom roku.