Агенција за борбу против корупције уложиће приговор на извештај о прелиминарним налазима и закључцима парламентарних избора међународне посматрачке мисије ENEMO

Конкурс за доделу средстава ОЦД
02/06/2020
Учесници изборне кампање и посматрачи Агенције
04/06/2020

Агенција за борбу против корупције уложиће приговор на извештај о прелиминарним налазима и закључцима парламентарних избора међународне посматрачке мисије ENEMO

print
Агенција ће приговором инсистирати да се коригују запажања и закључци о питањима која су из надлежности Агенције, и у коначној верзији извештаја тачно наведу активности и резултати које је Агенција током изборне кампање, поступајући у складу са Уставом и законима Републике Србије, спровела.
На тврдњу из прелиминарног извештаја да је Агенција током изборне кампање донела „само“ пет мера упозорења обавештавамо чланове посматрачке мисије али и јавност о чињеницама.
Агенција је поступила у законском року од пет дана, по све 43 пријаве злоупотребе јавне функције пристигле до дана избора. Поступци на основу шест пријава пристиглих током ове недеље, су у току. Агенција је утврдила повреду Закона о Агенцији у десет случајева, и због злоупотребе јавних ресурса препоручила разрешење са јавне функције једног градоначелника, председника општине и два директора јавних предузећа. Изрекла је и шест мера упозорења, градоначелнику, заменику градоначелника, председнику општине и тројици директора јавних установа.
Такође, примили смо и 37 пријава против политичких субјеката (од чега се пет пријава не односи на изборну кампању) и донели 20 решења којим смо утврдили непостојање основа за одлучивање о повреди закона док смо повреду закона утврдили на основу пет пријава. Поступци по седам пријава још увек су у току.
Током трајања изборне кампање Агенција је и путем медија упозоравала учеснике изборног процеса на недозвољене видове кампања и с тим у вези огласила се по питању вођења кампање на интернету, подели пакета хуманитарне помоћи као недозвољеног облика политичке промоције, висини дозвољених прилога политичким субјектима и другим темама за које ENEMO наводи као спорне.
На крају подсећамо, да су 120 посматрача Агенције за борбу ротив корупције и даље активни, и да свакодневно извештавају Агенцију о свим промотивним активностима, до проглашења коначних резултата избора. Извештај о финансирању изборне кампање Агенција ће јавно публиковaти у законском року.