Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja

Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”
25/09/2013
Agencija podnela krivičnu prijavu protiv Šutanovca
08/08/2012

Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja

print

Izveštaji su dostupni na internet stranici http://www.acas.rs/sr_cir/finansiranje-politickih-subjekata.html