Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava

Raspisan VI konkurs za stažiranje u Agenciji
10/08/2012
ksenijasajt
Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta
26/09/2013

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava

print
Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije u roku od 3 dana nakon izbora, postavljenja ili imenovanja, Agenciji podnesu zahtev za dobijanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije.