Агенција за борбу против корупције обавештава

Расписан VI конкурс за стажирање у Агенцији
10/08/2012
ksenijasajt
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево започело спровођење мера из Плана интегритета
26/09/2013

Агенција за борбу против корупције обавештава

print
Агенција за борбу против корупције обавештава сва лица која су након одржаних избора маја 2012. године стекла својство јавних функционера у смислу одредбе члана 2 став 1. алинеја 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, а намеравају да ступе и на другу јавну функцију, да су дужна да најкасније у року од 3 дана након избора, постављења или именовања, Агенцији поднесу захтев за добијање сагласности за вршење друге јавне функције.