Агенција за борбу против корупције обавештава

Агенција за борбу против корупције обавештава

print
Агенција за борбу против корупције обавештава сва лица која су након одржаних избора маја 2012. године стекла својство јавних функционера у смислу одредбе члана 2 став 1. алинеја 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, а намеравају да ступе и на другу јавну функцију, да су дужна да најкасније у року од 3 дана након избора, постављења или именовања, Агенцији поднесу захтев за добијање сагласности за вршење друге јавне функције.