Агенција за борбу против корупције није, како поједини медији тврде, јавна агенција

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Агенција за борбу против корупције није, како поједини медији тврде, јавна агенција

print

Како редакције емисија „Шта радите бре“ Првог програма РТС и Наших новина нису у складу са чланом 83. Закона о јавном информисању и медијима, реговале на наш захтев да објаве одговор у вези са информацијама које су нетачно и непотпуно пренете у прилогу „Агенције пореске обвезнике Србије годишње коштају више стотина милиона евра“ који је емитован 12. децембра 2014. године на Првом програму РТС и чланку „Агенције нам однеле стотине милиона евра“ од 13. децембра текуће године објављеног у Нашим новинама, Агенција за борбу против корупције саопштава:

Нетачна је информација да је Агенција за борбу против корупције јавна агенција. Агенција за борбу против корупције је самосталан и независан државни орган, чије је оснивање, правни положај, надлежност, организација и начин рада уређен Законом о Агенцији за борбу против корупције.

Појам и услови за оснивање јавне агенције, као и питања везана за њен правни субјективитет, финансирање и рад уређени су Законом о јавним агенцијама.

За разлику од директора јавне агенције кога именује Влада, директора Агенције за борбу против корупције бира Одбор Агенције, чије чланове бира Народна скупштина.

За разлику од зарада директора и запослених у јавној aгенцији на које се примењују општи прописи о раду, плата директора Агенције за борбу против корупције одређена је Законом о Агенцији за борбу против корупције, и то у висини основне плате судије Врховног касационог суда и може се, због посебне сложености послова и одговорности радног места, одлуком Одбора Агенције увећати до 20 %. На запослене у стручној служби Агенције за борбу против корупције примењују се прописи о државним службеницима и намештеницима.

Због тога је груба грешка Агенцију за борбу против корупције, као државни орган, стављати у исти контекст са Агенцијом за осигурање депозита, Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза, Агенцијом за управљање лукама и другим јавним агенцијама како су обе редакције учиниле.

Такође, непотпуно је пренета информација да је Агенција за борбу против корупције доставила податак да је зарада у првих десет месеци ове године 86.731 динара и да директорка Агенције за борбу против корупције зарађује 210.287 динара.

Одговарајући на захтев новинара РТС за приступ информацијама од јавног значаја, Агенција је доставила прецизне податке да је просечна нето плата по запосленом у фебруару 2014. године (без одбијеног солидарног пореза) 86.731,39 динара, а да је просечна нето плата директора у 2014. години (без одбијеног солидарног пореза) 210.287,98 динара. Дакле, наведени износи су износи просечних нето плата без одбијеног солидарног пореза у 2014. години.

Непотпуна је информација у табели објављеној у Нашим новинама под насловом „Директорске плате у јавним агенцијама“, где се код Агенције за борбу против корупције наводи износ од 210.287 динара, јер није наведено, бар у виду напомене, да је ово износ просечне нето плате без одбијеног солидарног пореза у 2014. години.

Сматрамо да, у циљу тачног и потпуног информисања јавности, овај део информације није смео да буде изостављен, посебно имајући у виду чињеницу да је прецизан податак о плати директора, која износи 175.130,13 динара, јавно доступан на интернет презентацији Агенције, у Регистру имовине и прихода функционера