Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje
11/01/2022
Obeležavanje završetka USAID Projekta za odgovornu vlast
19/01/2022

Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije

print
Agencija za sprečavanje korupcije okončala je jednogodišnje predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije . Za vreme predsedavanja Agencije, Mreži su se pridružile Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije Ukrajine, u svojstvu člana i Regionalna antikorupcijska inicijativa, u svojstvu partnera.

Članovi, partneri i posmatrači Mreže jednoglasno su ocenili predsedavanje Agencije kao izuzetno uspešno, tokom kojeg je Agencija, između ostalog, sprovela postupak izmene internih akata Mreže, u potpunosti rukovodila i koordinirala rad Mreže, organizovala tri plenarna zasedanja, učestvovala u brojnim zajedničkim projektima i započela izradu analize trenutnog stanja Mreže sa ciljem definisanja budućih strateških pravaca i izrade Strateškog plana Mreže.

Tokom predsedavanja Agencije, Mreža je bila i koorganizator događaja na marginama Devetog zasedanja Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Italije. Događaj je bio posvećen izazovima i mogućnostima informacionih tehnologija u sprečavanju i otkrivanju korupcije, kao i jačanju integriteta i transparentnosti, kada je predstavljena i publikacija na ovu temu, koju su izradile članice Mreže.

Agencija je organizovala i sprovela izbore za novog predsednika i potpredsednike u 2022. godini, na kojima je Nacionalna institucija za transparentnost Grčke izabrana za predsednika, a potpredsednici su članice Mreže iz Hrvatske, Maroka i Palestine.