Agencija raspisala javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

Raspisan Konkurs za izbor zamenika direktora Agencije
27/04/2018
Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Kraljevine Norveške
30/04/2018

Agencija raspisala javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

print

Agencija za borbu protiv korupcije danas je raspisala deveti po redu javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije. Konkurs ima za cilj da podrži razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada jedinica lokalnih samouprava. Od organizacija civilnog društva se očekuje da obezbede pomoć u izradi lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) i formiranju tela za praćenje njegovog sprovođenja, u skladu sa Modelom Agencije, za pet jedinica lokalnih samouprava u Srbiji koje nisu otpočele proces izrade ovih dokumenata u momentu objavljivanja konkursa.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju radi realizacije projekata je 8.500.000,00 dinara i biće dodeljena u jednakim iznosima od po 1.700.000,00 dinara za sprovođenje pet projekata.

Detaljnije informacije o konkursu možete videti u Uputstvu za konkurisanje, a rok za dostavu predloga projekata je 30. maj.

Uputstvo za konkurisanje

Aneks 1 – Obrazac za predlog projekta

Aneks 2 – Obrazac za budžet projekta

Model potvrde jedinice lokalne samouprave

Lista obavezne dokumentacije

Spisak JLS koje su usvojile LAP na osnovu Modela Agencije