Агенција расписала јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Агенција расписала јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва

print

Агенција за борбу против корупције данас је расписала девети по реду јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пет пројеката у области борбе против корупције. Конкурс има за циљ да подржи развој и јачање интегритета, јавне одговорности и транспарентности рада јединица локалних самоуправа. Од организација цивилног друштва се очекује да обезбеде помоћ у изради локалног антикорупцијског плана (ЛАП) и формирању тела за праћење његовог спровођења, у складу сa Моделом Агенције, за пет јединица локалних самоуправа у Србији које нису отпочеле процес израде ових докумената у моменту објављивања конкурса.

Укупан износ средстава која се додељују ради реализације пројеката је 8.500.000,00 динара и биће додељена у једнаким износима од по 1.700.000,00 динара за спровођење пет пројеката.

Детаљније информације о конкурсу можете видети у Упутству за конкурисање, а рок за доставу предлога пројеката је 30. мај.

Упутство за конкурисање

Анекс 1 – Образац за предлог пројекта

Анекс 2 – Образац за буџет пројекта

Модел потврде јединице локалне самоуправе

Листа обавезне документације

Списак ЈЛС које су усвојиле ЛАП на основу Модела Агенције