Agencija procenila rizike korupcije u medijskim zakonima

Press 2012.
08/01/2013
Pobednički projekat 2011
11/01/2013

Agencija procenila rizike korupcije u medijskim zakonima

print

U okviru javnih rasprava, Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je Ministarstvu kulture i informisanja mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o elektronskim medijima i Nacrta zakona o javnim medijskim servisima.
Po mišljenju Agencije, osnovni nedostaci Nacrta zakona o elektronskim medijima tiču se nepostojanja jasnih i preciznih kriterijuma kao i uslova za izbor članova Saveta Regulatora, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja Regulatoru i ostavljanja Regulatoru da bliže uredi određena pitanja, koja bi trebalo urediti zakonskim odredbama.

Agencija za borbu protiv korupcije istakla je da Nacrtom zakona o javnim medijskim servisima neće biti ispunjeni ciljevi utvrđeni Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji koji se odnose na uređenje položaja javnih medijskih servisa do 2016. godine. Nacrt ne donosi ni konačno rešenje u pogledu finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa.

U mišljenjima, Agencija za borbu protiv korupcije je ukazala na pojedinačne rizike korupcije u odredbama nacrta ova dva medijska zakona i dala je preporuke za njihove izmene.

Kako javnosti nije poznata verzija Nacrta zakona o javnom informisanju i medijima, izrađena po završetku javne rasprave sprovedene još u martu ove godine, Agencija posebno naglašava neophodnost usaglašavanja rešenja zakona koji uređuje javno informisanje i medije i zakona koji uređuju elektronske medije i javne medijske servise.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o javnim medijskim servisima

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o elektronskim medijima