Агенција проценила ризике корупције у медијским законима

Press 2012.
08/01/2013
Победнички пројекат 2011
11/01/2013

Агенција проценила ризике корупције у медијским законима

print

У оквиру јавних расправа, Агенција за борбу против корупције доставила је Министарству културе и информисања мишљења о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о електронским медијима и Нацрта закона о јавним медијским сервисима.
По мишљењу Агенције, основни недостаци Нацрта закона о електронским медијима тичу се непостојања јасних и прецизних критеријума као и услова за избор чланова Савета Регулатора, давања широких дискреционих овлашћења Регулатору и остављања Регулатору да ближе уреди одређена питања, која би требало уредити законским одредбама.

Агенција за борбу против корупције истакла је да Нацртом закона о јавним медијским сервисима неће бити испуњени циљеви утврђени Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији који се односе на уређење положаја јавних медијских сервиса до 2016. године. Нацрт не доноси ни коначно решење у погледу финансирања основне делатности јавних медијских сервиса.

У мишљењима, Агенција за борбу против корупције је указала на појединачне ризике корупције у одредбама нацрта ова два медијска закона и дала је препоруке за њихове измене.

Како јавности није позната верзија Нацрта закона о јавном информисању и медијима, израђена по завршетку јавне расправе спроведене још у марту ове године, Агенција посебно наглашава неопходност усаглашавања решења закона који уређује јавно информисање и медије и закона који уређују електронске медије и јавне медијске сервисе.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о јавним медијским сервисима

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о електронским медијима