Агенција поводом усвајања нове Стратегије за борбу против корупције

Годишњи извештај 2011. ПС
24/07/2012
Прес јул 2012
01/08/2012

Агенција поводом усвајања нове Стратегије за борбу против корупције

print

У петак 28. јуна посланици Народне скупштине Републике Србије започели су расправу о Предлогу Стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године.
Поводом усвајања нове Стратегије за борбу против корупције, Агенција је доставила Народној скупштини мишљење у коме се, између осталог, наглашава да јавни сектор у Србији није довољно отпоран на корупцију, да у свим ресорима постоје типични ризици на корупцију као што су непотребне процедуре, неомеђена дискрециона овлашћења, као и мањак транспарентности, контроле и одговорности у раду органа јавне власти. Агенција је предложила да се ови ризици идентификују, а потом отклоне кроз примену секторских антикорупцијских планова.

Како Закон о Агенцији за борбу против корупције надзор над спровођењем Стратегије поверава Агенцији, а предлог нове Стратегије предвиђа да Савет за борбу против корупције прати резултате примене овог документа, Агенција је поставила питање шта се дешава уколико се закључци Савета и Агенције о спровођењу Стратегије међусобно разликују.

Поводом усвајања нове Националне стратегије за борбу против корупције