Агенција поводом Нацрта акционог плана за поглавље 23.

12 кривичних пријава у 2014. години као резултат контроле извештаја о имовини и приходима функционера
29/10/2014
Представљен извештај о финансирању политичких активности у првој половини 2014. године
07/11/2014

Агенција поводом Нацрта акционог плана за поглавље 23.

print

Агенција за борбу против корупције изражава забринутост поводом одређених делова Нацрта Акционог плана за поглавље 23, који је постављен на интернет страници Министарства правде.

Иако је Агенција благовремено доставила коментаре на овај документ, као одговор на препоруке из скрининг Извештаја Европске комисије, а на основу експертизе и искуства у четворогодишњој примени важећег Закона о Агенцији за борбу против корупције, коментари и прилози који су од суштинског значаја за рад Агенције и њену независност су измењени или изостављени. Овако конципиран Акциони план подрива независност Агенције и показује неразумевање њене улоге и значаја, а нарочито када је реч о њеним контролним и надзорним овлашћењима.

Постојећи предлог Акционог плана, кроз низ мера вештачки успоставља надзорну функцију Министарства правде у односу на Агенцију, почев од анализе њених надлежности, преко процене организационе структуре Агенције, броја запослених и нивоа њихове обучености, до праћења примене Закона о Агенцији (2.2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5. и 2.2.2.5).

Са аспекта ефикасности примене антикорупцијских мера предложени Акциони план је неприхватљив, јер с једне стране предвиђа активности које су већ урађене, док с друге непотребно одлаже примену антикорупцијских мера предвиђених већ постојећим документима.

Тако, Акциони план предвиђа израду анализе надлежности Агенције од стране Министарства правде, иако је оваква анализа већ урађена и то од стране независног стручњака, уз подршку УСАИД/ЈРГА програма, и достављена Министарству правде, Министарству финансија и Влади још крајем 2013. године, а све поступајући по мери и у року предвиђеним Акционим планом за борбу против корупције.

Надаље, Агенција је узимајући у обзир наведену анализу независног стручњака, мере предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије, као и препоруке ЕУ експерата, израдила Модел закона о Агенцији за борбу против корупције који је јула ове године достављен Министарству правде, Влади и Народној скупштини. Предложени Акциони план непотребно одлаже усвајање новог Закона о Агенцији за борбу против корупције за чак годину дана у односу на рок предвиђен Акционим планом за спровођење Стратегије, игноришући више пута поновљене препоруке из ЕУ Извештаја о напретку Србије.

Овакав приступ дефинисању будућих мера, активности и њихових носилаца не пружа адекватан основ за заштиту јавног интереса, смањење ризика од корупције и побољшање ефикасности рада Агенције.