Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas

Razmena iskustva sa moldavskim ekspertima
07/10/2013
Aktivnosti (OCD)
25/10/2012

Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas

print
Znak_Vertikalno_Cirilica

Povodom medijskih objava uoči početaka izborne tišine u opštini Vrbas, Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je organizovala terensko posmatranje izbornih kampanja političkih subjekata za izbor odbornika 13. oktobra 2013. godine. Monitoring Agencije obuhvata praćenje aktivnosti svih političkih subjekata koji su proglasili izborne liste.

Napominjemo da su politički subjekti, na osnovu Zakona o kontroli finansiranja političkih aktivnosti, u obavezi da 30 dana po objavljivanju konačnih rezultata izbora Agenciji za borbu protiv korupcije dostave Izveštaj o troškovima izborne kampanje.

Agencija će proveravati da li su svi politički subjekti dostavili izveštaje, kao i da li su oni formalno i sadržinski ispravni. Protiv svih političkih subjekata koji eventualno prekrše Zakon, Agencija će pokrenuti odgovarajuće postupke, a javnost će biti blagovremeno obaveštena.