Agencija posmatra izbore na Voždovcu

Pres novembar 2012.
03/12/2012
Pres decembar 2012.
08/01/2013

Agencija posmatra izbore na Voždovcu

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Agencija za borbu protiv korupcije je organizovala terensko posmatranje izbornih kampanja političkih subjekata za izbore za odbornike Skupštine opštine Voždovac, koji su zakazani za 15. decembar 2013. godine.

Monitoring Agencije obuhvata praćenje aktivnosti svih političkih subjekata kojima su proglašene izborne liste.

Napominjemo da su politički subjekti, na osnovu Zakona o kontroli finansiranja političkih aktivnosti, u obavezi da 30 dana po objavljivanju konačnih rezultata izbora Agenciji za borbu protiv korupcije dostave Izveštaj o troškovima izborne kampanje.

Agencija će proveravati da li su svi politički subjekti dostavili izveštaje, kao i da li su oni formalno i sadržinski ispravni. Protiv svih političkih subjekata koji eventualno prekrše Zakon, Agencija će pokrenuti odgovarajuće postupke, a javnost će biti blagovremeno obaveštena.