Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača

malaDSCN4471
Narodnoj skupštini predat treći Godišnji izveštaj o radu Agencije
28/03/2013
Beočin – Izbori za odbornike
26/06/2012

Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača

print

Povodom modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača koji je danas predstavljen javnosti, Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije izjavljuje:
Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača i podseća da je neophodno da nadležni državni organi podrže ovaj proces, kako bi rešenje koje je osmislila radna grupa na čelu sa Poverenikom za informacije od javnog značaja, postalo zvaničan regulatorni i institucionalni okvir za zaštitu uzbunjivača.

U Godišnjem izveštaju o radu Agencije u 2011. godini, koji je podnet marta prošle godine, Agencija je preporučila Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije da je neophodno usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača kojim bi se na sveobuhvatan i sistemski način uredila ova oblast zbog toga što zaštita uzbunjivača predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama u borbi protiv korupcije.

Više informacija o postupanju Agencije, uslovima za dobijanje statusa uzbunjivača, kao i načinu pružanja zaštite od odmazde, dostupno je na sajtu Agencije.

Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju

Zahtev za zaštitu