Agencija podnela Skupštini godišnji Izveštaj o radu za 2019.

Nova pravila u vezi sa rokovima u upravnim postupcima
27/03/2020
Reagovanje Agencije
12/05/2020

Agencija podnela Skupštini godišnji Izveštaj o radu za 2019.

print
  Agencija za borbu protiv korupcije podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije redovan godišnji Izveštaj o radu, za 2019. godinu. Izveštaj daje pregled mehanizama za sprečavanje korupcije i predloge za njihovo osnaživanje kako bi se sveobuhvatno unapredile antikorupcijske aktivnosti, mehanizmi i mere.
U izveštajnom periodu Agencija je ostvarila bolje rezultate i efikasnije primenila preventivne mehanizme što je dovelo, između ostalog, do jačanja ličnog integriteta funkcionera, kao i do jačanja institucionalnog integriteta.
S obzirom na to, da je usled vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID19 ustanovljen poseban režim rada državnih organa pa tako i Agencije, obaveštavamo zainteresovane da ćemo na sva pitanja u vezi sa podacima iz Izveštaja odgovarati u zavisnosti od konkretnih prilika i mogućnosti.