Агенција поднела Скупштини годишњи Извештај о раду за 2019.

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Агенција поднела Скупштини годишњи Извештај о раду за 2019.

print
  Агенција за борбу против корупције поднела је данас Народној скупштини Републике Србије редован годишњи Извештај о раду, за 2019. годину. Извештај даје преглед механизама за спречавање корупције и предлоге за њихово оснаживање како би се свеобухватно унапредиле антикорупцијске активности, механизми и мере.
У извештајном периоду Агенција је остварила боље резултате и ефикасније применила превентивне механизме што је довело, између осталог, до јачања личног интегритета функционера, као и до јачања институционалног интегритета.
С обзиром на то, да је услед ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID19 установљен посебан режим рада државних органа па тако и Агенције, обавештавамо заинтересоване да ћемо на сва питања у вези са подацима из Извештаја одговарати у зависности од конкретних прилика и могућности.