Agencija podnela Narodnoj skupštini Izveštaje o radu i nadzoru

In memoriam
29/03/2021
Učešće Agencije na IFES međunarodnoj onlajn konferenciji
31/03/2021

Agencija podnela Narodnoj skupštini Izveštaje o radu i nadzoru

print
Agencija za sprečavanje korupcije podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2020. godinu, kao i prvi Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 – potpoglavlje borba protiv korupcije.

Ovo je 11. godišnji izveštaj u kome su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se suočavala u radu, kao i preporuke Narodnoj skupštini u vezi sa daljim unapređenjem rada Agencije.

Prvi put od početka primene Zakona o sprečavanju korupcije kojim je Agenciji poveren nadzor nad sprovođenjem strateških dokumenata, Agencija je podnela i izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 – potpoglavlje borba protiv korupcije, u kome su prikazani podaci i ocena ispunjenosti planiranih aktivnosti svih institucija uključenih u sprovođenje Plana.