Агенција поднела Народној скупштини Извештаје о раду и надзору

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Агенција поднела Народној скупштини Извештаје о раду и надзору

print
Агенција за спречавање корупције поднела је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду за 2020. годину, као и први Извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – потпоглавље борба против корупције.

Ово је 11. годишњи извештај у коме су представљени резултати рада Агенције у претходној години, изазови са којима се суочавала у раду, као и препоруке Народној скупштини у вези са даљим унапређењем рада Агенције.

Први пут од почетка примене Закона о спречавању корупције којим је Агенцији поверен надзор над спровођењем стратешких докумената, Агенција је поднела и извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – потпоглавље борба против корупције, у коме су приказани подаци и оцена испуњености планираних активности свих институција укључених у спровођење Плана.