Агенција поднела иницијативу за доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције

References in the text of the Draft Law on Amendments to the Law on Higher Education
11/07/2014
Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015

Агенција поднела иницијативу за доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције

print

Агенција за борбу против корупције поднела је у петак, 25. јула, Министарству правде иницијативу за доношење новог закона о Агенцији за борбу против корупције.
Током примене важећег закона уочена је потреба да се већи број одредаба појасни и прецизира и да се на другачији начин уреде одређена битна питања везана, пре свега, за сукоб интереса, кумулацију јавних функција, пријављивање имовине и прихода функционера и овлашћења Агенције. Имајући у виду обим потребних измена и допуна, Агенција је приступила изради модела новог закона.

Први разлог за доношење новог, квалитативно другачијег, закона је увођење јаснијих и строжих правила о одговорности функционера, побољшање ефикасности рада Агенције и јачање њене независности.

Други разлог је усклађивање са Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Циљ доношења новог закона је заштита јавног интереса, смањење ризика од корупције и промовисање интегритета и одговорности органа јавне власти и функционера, као и примена универзално прихваћених међународних стандарда у области спречавања корупције.

С друге стране, предложена законска решења узимају у обзир и постојеће стање, односно воде рачуна о томе да нови закон буде заиста применљив у садашњим условима.

Модел закона о Агенцији за борбу против корупције

Образложење

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency

Rationale