Agencija obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Poseta predstavnika državnih institucija zemalja regiona u okviru programa “Šema mobilnosti” u organizaciji ReSPA
10/12/2014
U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru
16/12/2014

Agencija obeležila Međunarodni dan borbe protiv korupcije

print

Moramo da budemo brži od rokova propisanih zakonom

P1200752_270x172_111f9a66c7658d00b2e17d18615ca991Agencija za borbu protiv korupcije je organizovala konferenciju gde se pored razmene dosadašnjih iskustava i izazova diskutovalo o Modelu novog zakona o borbi protiv korupcije koji je Agencija uputila nadležnima u julu ove godine.

Agencija je okupila najviše predstavnike svih grana vlasti – izvršne, zakonodavne i sudske kao i Saveta za borbu protiv korupcije.

„Iako u borbu protiv korupcije treba da bude uključeno celo društvo, na državi je da ponese odgovornost za stanje u društvu. Pa, ako je već borba protiv korupcije naš zajednički zadatak, onda ništa logičnije od činjenice da moramo sarađivati… U cilju efikasnosti naših aktivnosti, u razmeni informacija mi moramo biti znatno brži od rokova propisanih zakonom.“, istakla je prilikom otvaranja skupa, direktorka Agencije Tatjana Babić.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić takođe je istakao da je za borbu protiv korupcije potrebna sveobuhvatna i zajednička akcija svih državnih organa i društva, vlade, agencija, nezavisnih tela, policije, tužilaštva i sudstva. Prema njegovim rečima, postoji direktna korelacija između borbe protiv korupcije i napretka države, ali da je najveći problem u tome neefikasno pravosuđe.

Šef Delegacije EU u Republici Srbiji Majkl Davenport na samom početku svog obraćanja čestitao je Agenciji na organizaciji sastanka, koji će po njegovom mišljenju da podstakne dalji razvoj međuinstitucionalne saradnje u ovoj oblasti, bez čega, neće biti ni značajnog napretka u aktivnostima koje predstoje…

Evropska komisija je već konstatovala da je Srbija u godini za nama postigla napredak. Devenport je naglasio da je, još važnije, što je i u periodu posle objavljivanja izveštaja Srbija preduzela važne korake za stvaranje boljih uslova za sprečavanje i za borbu protiv korupcije.

„Uporedo sa ovim napretkom Agencija za borbu protiv korupcije je veoma napredovala u sprovođenju svog važnog mandata sa dobrim rezultatima. Za svaku je pohvalu povećanje broja krivičnih i prekršajnih prijava, unapređenje analize podataka o imovinskom stanju funkcionera, izdavanje drugog izveštaja o finansiranju političkih stranaka kao i dosledno i detaljno praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije. Agencija je dostigla veliki stepen zrelosti u svom radu i važno je da se takav stepen rada podrži kroz usvajanje izmena zakona koji će im omogućiti da što bolje obavljaju svoj mandat i postižu zacrtane rezultate“, istakao je Davenport.

Na konferenciji koja je održana u Palati Srbija govorili su i Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Olgica Batić, narodna poslanica predsednica nacionalnog GOPAK ogranka, Steliana Nedera, zamenica stalne koordinatorke UN u Republici Srbiji i Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije.

Na skupu je dodeljena nagrada „Verica Barać“, koju je ove godine uručena ekipi „Talasanja“, sa Prvog programa Radio-Beograda.

Drugi deo konferencije bio je posvećen Modelu novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Branko Lubarda, predsednik Odbora Agencije govorio je o neophodnosti promene Zakona a Zoran Vujičić, član Odbora Agencije predstavio je Model novog zakona. To je ujedno bio uvod u zanimljivu diskusiju koja se potom razvila.

Foto galerija