Agencija ne krije plate zaposlenih

Agencija podnela inicijativu za donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
25/07/2014
Rizici korupcije u Zakonu o javnim preduzećima i Uredbi o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
27/08/2014

Agencija ne krije plate zaposlenih

print

Povodom neistinitih medijskih objava „da Agencija za borbu protiv korupcije krije plate svojih zaposlenih“ obaveštavamo javnost o sledećem:

Podaci o naknadama članova Odbora i platama direktora, zamenika, pomoćnika direktora, načelnika službi i ostalih zaposlenih objavljeni su u Informatoru o radu Agencije na strani 95. i 96. koji je dostupan na sajtu Agencije.

Mediji su takođe preneli da Agencija podnosiocu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, čije se ime pominje u medijima, nije dostavila „konkursnu dokumentaciju u vezi sa poslednjim izborom direktora“.

Imajući u vidu obavezu zaštite podataka o ličnosti nije bilo moguće dostaviti kompletnu konkursnu dokumentaciju tražiocu informacija. Ovo posebno zato što su pojedini kandidati izričito zahtevali, već tokom razgovora, da podatak o tome da su konkurisali za direktora Agencije ne bude dostupan javnosti. Dokumentacija koju je podnosilac zahteva tražio sadrži i detalje razgovora Konkursne komisije sa svakim kandidatom, te ih radi zaštite prava lica učesnika konkursa nije moguće staviti na uvid javnosti, bez njihove izričite saglasnosti, a posebno ne u situaciji njihovog izričitog protivljenja.