Agencija Narodnoj skupštini podnela Izveštaj o radu za 2017. godinu

Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju
30/03/2018
GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine
02/04/2018

Agencija Narodnoj skupštini podnela Izveštaj o radu za 2017. godinu

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2017. godinu. Ovo je osmi godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2018. godinu kao i preporuke Narodnoj skupštini koje imaju za cilj unapređenje rada Agencije.

Godišnji izveštaj sadrži i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje. U izveštaju je sistematizovan veliki broj podataka o merama i aktivnostima koje su organi javne vlasti preduzimali tokom 2017. godine, ocenjena njihova ispunjenost, ukazano na probleme koji su se pojavili u realizaciji i date preporuke za njihovo prevazilaženje.

Godišnji izveštaj dostavljen je i Vladi Republike Srbije.

Izveštaj o radu za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o sprovođenju Strategije i Akcionog plana možete preuzeti ovde.