Agencija na regionalnoj konferenciji o trendovima i izazovima u sprovođenju antikorupcijskih strategija

Održan treći trening za trenere u Nišu
01/12/2014
Sedmi sastanak mreže za “Etiku i integritet” u organizaciji ReSPA
01/12/2014

Agencija na regionalnoj konferenciji o trendovima i izazovima u sprovođenju antikorupcijskih strategija

print
skopljePredstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na regionalnoj konferenciji „Trendovi i izazovi u sprovođenju antikorupcijskih strategija“, koju su 25. novembra, u Skoplju organizovali Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) i Središte za bezbednosnu suradnju (RACVIAC) u saradnji s Ministarstvom pravde Republike Makedonije.

Konferencija na kojoj su, pored predstavnika antikorupcijskih institucija zemalja članica RAI, učestvovali i predstavnici međunarodnih organizacija, akademskih institucija i organizacija civilnog društva, organizovana je u cilju prepoznavanja prioriteta i potreba zemalja Jugoistočne Evrope u oblasti efikasne primene antikorupcijskih strateških okvira, s naglaskom na mehanizmu za nadzor.

Marijana Obradović i Ana Jerosimić iz Sektora za prevenciju predstavile su iskustva Agencije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana, kao i pilot projekat alternativnog izveštavanja o primeni ovih dokumenata od strane organizacija civilnog društva. Više informacija o konferenciji dostupno je ovde.