Agencija na međunarodnom sastanku o primeni UN konvencije

Godišnji izveštaj 2011. PDP
13/09/2012
Pres septembar 2012.
01/10/2012

Agencija na međunarodnom sastanku o primeni UN konvencije

print

Agencija za borbu protiv korupcije učestvovala je na sastanku Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koji je održan od 26. do 28. avgusta u Beču.
Tom prilikom predstavljeni su rezultati koje je Agencija, u sklopu svojih zakonskih nadležnosti, ostvarila u sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Naglasak je stavljen na integritet u pravosuđu, pravosudnu administraciju i tužilaštvo (član 11 Konvencije), kao i javno obrazovanje, odnosno angažovanje dece i mladih i na ulogu masovnih medija i interneta (član 13 Konvencije).

U svom Izveštaju, Agencija je obrazložila poslove koje obavlja, a koji se tiču uvođenja planova integriteta u institucije, kao i monitoringa koji je planiran u ovoj oblasti. Posebna pažnja posvećena je edukaciji i antikoruptivnim programima koje sprovodi Agencija: radu sa mladima, programima stažiranja u Agenciji, kao i aktivnostima Agencije na Internetu.

Na sastanku u organizaciji Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala učestvovali su predstavnici više od 90 zemalja i međunarodnih organizacija.

Srbija je Konvenciju UN protiv korupcije ratifikovala 22. oktobra 2005. godine.

Report on the implementation of Article 11 and 13 of the UN Convention against Corruption within the statutory powers of the Serbian Anti-Corruption Agency (ACA) – Vienna, 26-28 August 2013