Агенција на међународном састанку о примени УН конвенције

Годишњи извештај 2011. ПДП
13/09/2012
Прес септембар 2012.
01/10/2012

Агенција на међународном састанку о примени УН конвенције

print

Агенција за борбу против корупције учествовала је на састанку Међувладине радне групе за превенцију корупције, који је одржан од 26. до 28. августа у Бечу.
Том приликом представљени су резултати које је Агенција, у склопу својих законских надлежности, остварила у спровођењу Конвенције Уједињених нација против корупције. Нагласак је стављен на интегритет у правосуђу, правосудну администрацију и тужилаштво (члан 11 Конвенције), као и јавно образовање, односно ангажовање деце и младих и на улогу масовних медија и интернета (члан 13 Конвенције).

У свом Извештају, Агенција је образложила послове које обавља, а који се тичу увођења планова интегритета у институције, као и мониторинга који је планиран у овој области. Посебна пажња посвећена је едукацији и антикоруптивним програмима које спроводи Агенција: раду са младима, програмима стажирања у Агенцији, као и активностима Агенције на Интернету.

На састанку у организацији Канцеларије УН за питања дроге и криминала учествовали су представници више од 90 земаља и међународних организација.

Србија је Конвенцију УН против корупције ратификовала 22. октобра 2005. године.

Report on the implementation of Article 11 and 13 of the UN Convention against Corruption within the statutory powers of the Serbian Anti-Corruption Agency (ACA) – Vienna, 26-28 August 2013