Agencija na 61. zasedanju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije

Pres oktobar 2012.
01/11/2012
mladi_protiv1
Mladi protiv korupcije
30/10/2013

Agencija na 61. zasedanju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije

greco
print
Na 61. Plenarnom zasedanju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GREKO) zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović, učestvovao je kao član delegacije Republike Srbije, koju je predvodila direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde i državne uprave, Biljana Pavlović.
Četvrti evaluacioni ciklus GREKO posvećen je prevenciji korupcije u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce. Ključna pitanja koja se detaljno obrađuju i na koje GREKO daje preporuke odnosiće se na efikasno sprovođenje etičkih principa i kodeksa ponašanja, primenu propisa u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa, prijavljivanjem imovine, prihoda, dugova, kao i zabranom i ograničenjima u vršenju više javnih funkcija, poslova i aktivnosti. Bolja obaveštenost i jačanje svesti narodnih poslanika, sudija i tužilaca kao i celokupne javnosti takođe je jedan od prioriteta u četvrtom krugu evaluacije.

Savet Evrope osnovao je 1999. godine GREKO koji trenutno čini 49 zemalja. Republika Srbija pristupila je Grupi zemalja za borbu protiv korupcije u aprilu 2003. godine.