Агенција на 61. заседању Групе земаља за борбу против корупције

Прес октобар 2012.
01/11/2012
mladi_protiv1
Млади против корупције
30/10/2013

Агенција на 61. заседању Групе земаља за борбу против корупције

greco
print
На 61. Пленарном заседању Групе земаља за борбу против корупције (ГРЕКО) заменик директора Агенције за борбу против корупције Владан Јоксимовић, учествовао је као члан делегације Републике Србије, коју је предводила директорка Дирекције за управљање одузетом имовином Министарства правде и државне управе, Биљана Павловић.
Четврти евалуациони циклус ГРЕКО посвећен је превенцији корупције у односу на народне посланике, судије и тужиоце. Кључна питања која се детаљно обрађују и на које ГРЕКО даје препоруке односиће се на ефикасно спровођење етичких принципа и кодекса понашања, примену прописа у вези са спречавањем сукоба интереса, пријављивањем имовине, прихода, дугова, као и забраном и ограничењима у вршењу више јавних функција, послова и активности. Боља обавештеност и јачање свести народних посланика, судија и тужилаца као и целокупне јавности такође је један од приоритета у четвртом кругу евалуације.

Савет Европе основао је 1999. године ГРЕКО који тренутно чини 49 земаља. Република Србија приступила је Групи земаља за борбу против корупције у априлу 2003. године.