Agencija među osnivačima Mreže institucija za prevenciju korupcije

Studenti prava u poseti Agenciji
10/10/2018
Predstavnici Agencije na godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije
25/10/2018

Agencija među osnivačima Mreže institucija za prevenciju korupcije

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić potpisao je Deklaraciju, kojom je osnovana međunarodna Mreža institucija za prevenciju korupcije. Deklaraciju su, pored Srbije, potpisali i predstavnici antikorupcijskih institucija iz Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Danske, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Benina. Mreža je, između ostalog, usmerena na promovisanje prikupljanja i razmene informacija, kao i dobrih praksi među institucijama za prevenciju i borbu protiv korupcije.

The Agency among the founders of the Network of Corruption Prevention Authorities

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić signed the Declaration establishing international Network of Corruption  Prevention Authorities. Apart from Serbia, Declaration was signed by the representatives of the anti-corruption authorities from  Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Estonia, France, Greece, Italy, Moldova, Montenegro, Romania,  Slovakia, Slovenia, Ukraine and Benin. The Network has, inter alia, been focused on promotion of collection and exchange of information, as well as good practices  between the authorities tasked with preventing and fighting corruption.