Агенција међу оснивачима Мреже институција за превенцију корупције

Студенти права у посети Агенцији
10/10/2018
Представници Агенције на годишњој конференцији Европских партнера против корупције
25/10/2018

Агенција међу оснивачима Мреже институција за превенцију корупције

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић потписао је Декларацију, којом је основана међународна Мрежа институција за превенцију корупције. Декларацију су, поред Србије, потписали и представници антикорупцијских институција из Албаније, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Хрватске, Данске, Естоније, Француске, Грчке, Италије, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније, Украјине и Бенина. Мрежа је, између осталог, усмерена на промовисање прикупљања и размене информација, као и добрих пракси међу институцијама за превенцију и борбу против корупције.

The Agency among the founders of the Network of Corruption Prevention Authorities

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić signed the Declaration establishing international Network of Corruption  Prevention Authorities. Apart from Serbia, Declaration was signed by the representatives of the anti-corruption authorities from  Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Estonia, France, Greece, Italy, Moldova, Montenegro, Romania,  Slovakia, Slovenia, Ukraine and Benin. The Network has, inter alia, been focused on promotion of collection and exchange of information, as well as good practices  between the authorities tasked with preventing and fighting corruption.