Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da uzbunjivač Gojko Dedović iz Kraljeva trpi štetne posledice zbog prijave korupcije

Opšte o predstavkama
03/10/2013
Petnaesta sednica odbora Agencije
25/08/2010

Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da uzbunjivač Gojko Dedović iz Kraljeva trpi štetne posledice zbog prijave korupcije

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Agencija za borbu protiv korupcije je Gojku Dedoviću iz Kraljeva, profesoru filozofije u „Šumarskoj školi“ u Kraljevu, koji je prijavio sumnju na korupciju u ustanovi u kojoj radi, u skladu sa članom 56. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US i 112/13) i Pravilnikom o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju („Službeni glasnik RS“, br. 56/11) priznala status uzbunjivača i pružila zaštitu od odmazde. Prilikom pružanja zaštite uzbunjivaču, Agencija je obavestila Zorana Nikolića, direktora „Šumarske škole“ u Kraljevu, da ne sme da čini odmazdu prema uzbunjivaču u periodu od dve godine od dana davanja zaštite.

Uzbunjivač je obavestio Agenciju da trpi psihičko uznemiravanje na radu koje je dovelo do narušavanja njegovog psihičkog stanja. Agencija je utvrdila da je nakon davanja statusa uzbunjivača došlo do odmazde rukovodioca zbog učinjene prijave slučaja korupcije Agenciji i da uzbunjivač trpi štetne posledice, koje se ogledaju u narušavanju njegovog psihičkog stanja. Agencija je javno objavila naziv organa javne vlasti na posebnoj godišnjoj listi, čiji su sadržina i način objavljivanja propisani Pravilnikom o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju.