Агенција за борбу против корупције је утврдила да узбуњивач Гојко Дедовић из Краљева трпи штетне последице због пријаве корупције

Опште о представкама
03/10/2013
Петнаеста седница одбора Агенције
25/08/2010

Агенција за борбу против корупције је утврдила да узбуњивач Гојко Дедовић из Краљева трпи штетне последице због пријаве корупције

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Агенција за борбу против корупције је Гојку Дедовићу из Краљева, професору филозофије у „Шумарској школи“ у Краљеву, који је пријавио сумњу на корупцију у установи у којој ради, у складу са чланом 56. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС и 112/13) и Правилником о заштити лица које пријави сумњу на корупцију („Службени гласник РС“, бр. 56/11) признала статус узбуњивача и пружила заштиту од одмазде. Приликом пружања заштите узбуњивачу, Агенција је обавестила Зорана Николића, директора „Шумарске школе“ у Краљеву, да не сме да чини одмазду према узбуњивачу у периоду од две године од дана давања заштите.

Узбуњивач је обавестио Агенцију да трпи психичко узнемиравање на раду које је довело до нарушавања његовог психичког стања. Агенција је утврдила да је након давања статуса узбуњивача дошло до одмазде руководиоца због учињене пријаве случаја корупције Агенцији и да узбуњивач трпи штетне последице, које се огледају у нарушавању његовог психичког стања. Агенција је јавно објавила назив органа јавне власти на посебној годишњој листи, чији су садржина и начин објављивања прописани Правилником о заштити лица које пријави сумњу на корупцију.