Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac

Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom
15/07/2010
Prva sednica Odbora Agencije
26/01/2010

Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac

print

Odbor Agencije je na sednici 27. novembra 2013. godine, odbio kao neosnovanu žalbu predsednika gradske opštine Mladenovac Dejana Čokića izjavljenu protiv prvostepenog rešenja od 9. avgusta 2013. godine, kojim mu je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.

 

U obrazloženju prvostepenog rešenja utvrđeno je da je Dejan Čokić po stupanju na javnu funkciju predsednika gradske opštine Mladenovac (28. maja 2012. godine) nabavljao gorivo za službena vozila gradske opštine Mladenovac od 20. jula do 28. decembra 2012. godine. Gorivo je koristio od privrednog društva „Komerc-Javor“ d.o.o. Kovačevac, čiji je suvlasnik. O sukobu interesa nije obavestio Skupštinu opštine Mladenovac i Agenciju za borbu protiv korupcije.
Odluka Odbora je konačna, a protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor.